PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utval i Stavanger
 4. Utvalg for miljø og utbygging

Utval for miljø og utbygging

Kort fortalt

 • Utval for miljø og utbygging, ofte forkorta UMU, har 11 medlemmar og blir leia av Rune Askeland (MDG).
 • Nestleiar er Benedicte Solaas (Ap).

Information in other languages

Kjartan Alexander Lunde (V). Foto: Carina Johnsen

Kjartan Alexander Lunde (V). Foto: Carina Johnsen

Møte

Møta i utval for miljø og utbygging er opne for publikum. Møta blir også viste på nett-tv

Skal utvalet behandla saker som er halde unna offentleg innsyn, blir møtet lukka for media og publikum mens utvalet behandlar desse sakene. Det skjer svært sjeldan i dette utvalet.

Utval for miljø og utbygging har stort sett møte kvar månad, unnateke i juli. Sakene og dokumenta til neste møtet blir her lagde ut rundt ei veke før neste møte.

Kommande og tidlegare møte ligg på einnsyn.no:

Du kan også søka etter saker som har vore behandla i utval for miljø og utbygging. Bruk søkesida i einnsyn.no.

Ansvarsområda frå utvalet: 

Utval for miljø og utbygging behandlar blant anna saker som handlar om

 • klima, miljø og forureining
 • eigedommar, anlegg og infrastruktur
 • samferdsel og mobilitet
 • vatn, avløp og renovasjon
 • grønnstruktur, naturforvaltning og friluftsliv
 • trafikktryggleik
 • sentrums- og torgdrift
 • utbyggings- og investeringsprogram.

I tillegg er utval for miljø og utbygging blant anna 

 • miljøutvalet til kommunen, som har eit særskilt ansvar for at miljømålet til kommunen blir følgt opp.  
 • utvalet til kommunen for behandling av saker som gjeld forvaltning av eigedommar og infrastruktur. 
 • byggeutvalet til kommunen, som har ansvar og styresmakt for prosjektering, bygging, drift og vedlikehald av kommunale bygg, uteområde og anlegg, og ansvar for energiøkonomisering, styrings- og kontrollsystem i kommunale bygg. 

Medlemmar

Du finn medlemmane av utvalet på Finn politikar. Bruk filtreringa til å finna andre utval. 

Kontaktinformasjon

Kjartan Alexander Lunde (V). Foto: Carina Johnsen

Kjartan Alexander Lunde

leder av utvalg for klima og natur

Mobil:
957 09 534
E-post:
kjartan.lunde@​venstre.no

Else Bird

utvalgsansvarlig

Mobil:
971 45 845
Telefon:
51 50 75 62
E-post:
else.bird@stavanger.kommune.no