PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Folkevalgte organ i Stavanger
 4. Utvalg for klima og natur

Utvalg for klima og natur

Kort fortalt

 • Utvalg for klima og natur har 11 medlemmer og ledes i perioden 2023-2027 av Kjartan Alexander Lunde (V). 
 • Nestleder er Nils Petter Flesjå (H).

Information in other languages

Kjartan Alexander Lunde (V). Foto: Carina Johnsen

Kjartan Alexander Lunde (V). Foto: Carina Johnsen

Utvalgets ansvarsområder

Utvalg for klima og natur har et særsklilt ansvar for at kommunes vedtatte miljømål følges opp. 

Utvalget skal innstille til kommunalutvalget i saker knyttet til Mission Cities. 

Utvalg for natur og klima kan behandle og sluttbehandle prinsipielle saker som angår: 

 • Klima, både klimatilpasning og klimakutt
 • Grønn mobilitet
 • Miljø og forurensning
 • Vannmiljø
 • Grønnstruktur, naturforvaltning og friluftsliv
 • Småbåthavner
 • Kolonihager
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Friområdene
 • Bydrift

Møter

Møtene i utvalg for miljø og utbygging er åpne for publikum. Møtene vises også på nett-tv.

Skal utvalget behandle saker som er unntatt offentlighet, blir møtet lukket for media og publikum mens utvalget behandler disse sakene. Det skjer svært sjelden i dette utvalget.

Utvalg for klima og natur har stort sett møte hver måned, unntatt i juli. Sakene og dokumentene til neste møtet legges ut på einnsyn.no rundt en uke før neste møte.

Kommende og tidligere møter ligger også på einnsyn.no

Du kan også søke etter saker som har vært behandlet tidligere. Bruk søkesiden i einnsyn.no.

Medlemmer

Du finner medlemmene av utvalget på Finn politiker. Bruk filtreringen til å finne andre utvalg. 

Har du noe på hjertet?

Kontaktinformasjon

Kjartan Alexander Lunde (V). Foto: Carina Johnsen

Kjartan Alexander Lunde

Kjartan Alexander Lunde er leder av utvalg for klima og natur

Mobil:
957 09 534
E-post:
kjartan.lunde@​venstre.no

Else Bird

 • Sekretær for utvalg for utbygging
 • Sekretær for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog
 • Sekretær for utvalg for klima og natur

Mobil:
971 45 845
Telefon:
51 50 75 62
E-post:
else.bird@stavanger.kommune.no