PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Rapport: Klimatilpassing
  5. Studentkonkurranse: Klimatilpasset fremtidsby
Klimatilpasning: Illustrasjon: Egil Bjørøen

Kunnskapsgrunnlag

For at bidragene skal bli så relevante og nyttige som mulig, bør de være basert på stedsspesifikk, oppdatert kunnskap. 

Relevant kunnskap finner dere på klimatilpasning.no og på Stavanger kommunes nettsider.

Vinnerkriterier

Det er forslaget som totalt sett gir det største bidraget til klimatilpasningsarbeidet i Stavanger som vinner konkurransen. 

Med klimatilpasning menes i hvilken grad samfunnet er i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av klimaendringer, samt å utnytte muligheter som kommer med et endret klima.

Hvordan vurderes bidragene?

Kriterier som verdsettes høyt:

•  Helhetlige løsninger. For eksempel at klimatilpasning ses i sammenheng med utslippsreduksjoner, trivsel, næringsutvikling, biologisk mangfold etc.

•  Tverrfaglig tilnærming, ved at kunnskap fra ulike disipliner er brukt i utforming av bidraget og på den måten bidrar til helhetlige løsninger.

•  Kreativitet og nytteverdi. Bidraget skal ha en reell nytteverdi for byen gjennom å synliggjøre tiltak som er realistisk å gjennomføre. Samtidig vektlegges kreativitet og nytenkning som bidrar til å utvikle smarte, kostnadseffektive og funksjonelle tilpasningstiltak.

Økonomi og premiering

Vinnerbidraget premieres med 50 000 kroner til en studiereise om klimatilpasning. 

Det må innleveres en kortfattet rapport i etterkant av reisen. Studiereise (og rapport) må gjennomføres innen utgangen av 2019. 

I forbindelse med annonsering av vinnerbidraget på klimatilpasningskonferansen så dekker Miljødirektoratet dkker utgifter for reise, opphold samt deltagelse på konferansen.

Klimatilpasning

Krav til leveranse og deltakere

Konkurransen er åpen for alle studenter tilknyttet norske offentlig godkjente institusjoner for høyere utdanning (universitet/høgskole og tilsvarende).

Miljødirektoratet og Stavanger kommune forbeholder seg retten til å benytte hele eller deler av det innsendte materialet sitt utadrettede arbeid med klimatilpasning.

Bidraget kan presenteres på valgfri måte, men skal inneholde følgende:

•  Sammendragsrapport av prosjektet
•  Powerpoint-presentasjon
•  Kortfattet video (30-90 sekunder)
•  Forberedelse av plenum-presentasjon på klimatilpasningskonferansen
•  Andre vedlegg (weblinker, kartløsninger, illustrasjoner).

Bidraget må kunne vises fram på en praktisk måte for deltakerne på klimatilpasningskonferansen og det må foreligge en beskrivelse av detaljer i forslaget som er egnet til å vurdere det iht. vinnerkriteriene. (Filmen vektlegges ikke i utvelgelse av vinnerbidrag, men hjelper arrangøren med å markedsføre konkurransen og forslagene.)

Fremdrift:

  • Siste frist for innlevering: 31. oktober 2018
  • Offentliggjøring av finalister: 15. november 2018
  • Presentasjon av vinnerbidrag: 29. november 2018

Innlevering av bidrag

Bidragene sendes på e-post til Miljødirektoratet:  klimatilpasning@miljodir.no.

Les mer om klimatilpasning i Stavanger

Kontaktinformasjon

Hugo Kind

fagkoordinator for klimatilpasning i Stavanger kommune

Mobil:
971 72 570
Telefon:
51 50 85 32
E-post:
hugo.kind@stavanger.kommune.no