PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid

Varsel om oppstart av planarbeid

Kort fortalt

  • Den som skal lage en reguleringsplan skal alltid informere de som har eiendommer i området.
  • Huseiere skal alltid informere eventuelle leietakere og andre som har rettigheter i tilknytning til eiendommer innenfor planområdet.
  • Alle kan si sin mening når kommunen eller andre starter opp arbeidet med en reguleringsplan.