PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid

Varsel om oppstart av planarbeid

Kort fortalt

  • Den som skal lage en reguleringsplan skal alltid informere de som har eiendommer i området.
  • Huseiere skal alltid informere eventuelle leietakere og andre som har rettigheter i tilknytning til eiendommer innenfor planområdet.
  • Alle kan si sin mening når kommunen eller andre starter opp arbeidet med en reguleringsplan.
  • Trykk her for å se hvilke planer som er i oppststartfase nå

Si din mening når arbeidet starter 

Du har størst mulighet for å påvirke utformingen av planen dersom du gir innspill når planarbeidet starter.

Du skal sende dine innspill til den som utarbeider planforslaget. Det kan være både kommunen og private firma.

Frist for å gi innspill er vanligvis seks uker fra den dato planoppstart varsles per brev til berørte, og i avisen.

Planer i oppstartsfase

Trykk her for å se hvilke planer du kan gi innspill til nå

Planer som er kommet lenger i prosessen

Trykk her for å se reguleringsplaner på høring

Illustrasjon av ulike typer hus
Illustrasjon: Berit Sømme

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:
Vikevåg: Asalveien 6
Judaberg: Judabergvegen 6.