PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2835 Atlanteren BA1, BA2 og BA3

Plan 2835 Atlanteren BA1, BA2 og BA3

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Boligutbygging

På vegne av Øster Hus varsler Multiconsult om oppstart av regulering for Atlanteren BA1, BA2 og BA3, Hundvåg kommunedel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligutbygging ved Atlanteren på Hundvåg, felt BA1, BA2 og BA3.
Målsettingen for området er å skape et sosialt, bærekraftig boligområde, der alle typer beboere kan leve i et fellesskap, og skape et godt bomiljø.

Si din mening innen 4. august

Innspill kan sendes Multiconsult v/Gina Skogen,Vassbotnen 23, 4033 Stavanger, eller e-post til: gina.skogen@multiconsult.no med kopi til By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med planID og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 04.08.2023.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.