PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Nylig vedtatte reguleringsplaner og planendringer
 6. Reguleringsplan for universitetsområdet

Reguleringsplan for universitetsområdet

Kort fortalt

 • Stavanger universitetssykehus skal flytte fra V√•land til Ullandhaug.
 • Reguleringsplanen for sykehusomr√•det er under utarbeiding.

Plan for sykehusområdet utarbeides nå

Planen utarbeides av Nordic - Office of Architecture AS i samarbeid med SLA Norge AS. Oppdragsgiver er Helse Stavanger HF. 

I tillegg til sykehus skal bebyggelsen inneholde

 • kontorer og forretningslokaler.
 • samferdselsanlegg som veger, torg, gang- sykkelveger trasé for buss.
 • parkeringshus og parkeringsanlegg for ansatte og besøkende ved sykehuset.
 • landingsplass for helikopter med tilhørende basebygg.
 • hangar for luftambulansetjenesten.
 • park, naturområder og friområde.

Tomt for nytt sykehus. Bitmap AS

Bystyret valgte Ullandhaug

Områdereguleringen ble vedtatt i Stavanger bystyre 27. mars, sak 35/17.

Hovedpunkter i planen:

 • Utvikle og utvide UiS
 • Utvikle og utvide det øvrige kunnskapsmiljøet i området
 • Legge til rette for å etablere nye studentboliger
 • Skape et urbant byområde
 • Plassere og utforme en kollektivtrasé
 • Plassere et nytt lokalsenter
 • Mulig etablering av en universitetspark
 • Tilrettelegge for lokalisering av nytt universitetssykehus

 

Kontaktinformasjon

Wenche Clarke

Telefon:
51 91 24 86
E-post:
wclarke@stavanger.kommune.no