PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Smartbyen Stavanger
 4. Innovasjons-prosjekter
 5. UngLab
Bilde av ungdommer fra Unglab

UngLab

UngLab startet sommeren 2020 og er et prosjekt som smartbyen har utviklet i samarbeid med Områdesatsingen på Storhaug, demokratirådgiverne og Ungdom og fritid. Formålet med prosjektet er å få flere ungdommer mellom 15-19 år til å delta i samfunnsdebatten som berører dem og deres nærmiljø.

Dette gjorde vi

Vi ansatte 13 ungdommer som behersker flere språk, i tillegg til norsk og engelsk, til å utføre dybdeintervjuer med rundt 60 andre ungdommer i bydelen Storhaug. Ungdommene fikk opplæring i intervjuteknikk og hvordan de skulle analysere svarene. De valgte selv spørsmål de opplevde som viktige for å lære mer om ungdommenes behov og opplevelser av nærmiljøet. 

Resultatene fra intervjuene ble tatt med videre til å utvikle piloter som skal være med og løfte frem unges stemmer på Storhaug og motivere dem til å delta i diskusjoner om spørsmål som omhandler dem. Test av pilotene er planlagt i løpet av 2021. Storhaug bydelsavis har skrevet en hyggelig omtale av prosjektet (s.12).

Noen av ungdommene som deltok jobber også sammen med Mitt nabolag om å teste digitale innbyggerinvolverings- og folkebudsjetteringsplattformer sammen med aldersgruppen 13-15 år, verktøyene Decidim og Your priorities.

Nøkkelinnsikter

 • UngLab funker​: Ungdommene tok jobben sin seriøst og forsøkte å utføre den etter beste evne - til tross for korona. Prosjektgruppen fikk være flue på veggen når unge snakker med unge, noe de unge selv mener er mye enklere enn å snakke med voksne. 
 • Å være ungdom er "taus" kunnskap​: Det er vanskelig å fortelle om hvordan det er å være ung til andre. Alle går gjennom en ungdomsfase, men samfunnet rundt endrer seg, noe som gjør hver generasjons opplevelser unike.
 • Unge prater best med andre unge​: Unge med like erfaringer diskuterer best seg imellom. Terskelen for å diskutere med vennene er lavere enn å diskutere med voksne.

 • Før man kan være motivert, må man være informert: "Delta i samfunnsdebatten?... Den debatten har ingen fortalt meg om..." Voksne kan ikke forvente at ungdom skal engasjere seg i stedet de bor, om ingen har fortalt dem at det er mulig.

 • Ungdom tar rollen sin alvorlig, men bare om voksne tar dem like alvorlig​ … og legger til rette for dem

 • Viktighet x gøy x venner = motivasjon​ 

 • Unge trenger et trygt rom til å utvikle meningene sine​: Å dele meningene sine er like mye for å prøve dem ut og lære selv enn å overbevise andre.
 • Voksne må gjøre seg fortjent til unges tillit​: Å få høre sannheten fra ungdom krever masse tillit. Ikke bare tillit til at den unge ikke blir ledd av eller gjort skam på, men også at den voksne ikke lager "drama."
 • Møteplasser, møteplasser, møteplasser...​ Et sted å henge, møtes og være selvstendige, unge voksne. Det trenger Storhaug: steder hvor unge kan være i trygge rammer, men uten voksne som henger over dem. 

Bilde av ungdommer fra UngLab
Foto: Siv Sivertsen