PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet

Kort fortalt

  • Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.
  • Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud for personer som trenger opplæring og arbeidstrening for å komme i arbeid og aktivitet. 
  • Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Nav-kontor i Stavanger

Stavanger kommune har fem Nav-kontor.
Telefonnummer: 55 55 33 33

Nav-kontorene, med unntak av Nav Rennesøy og Finnøy, er samlokalisert med de fire Helse- og velferdskontorene i Stavanger og har felles publikumsmottak.

Kontaktinformasjon og kart: