PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Stavanger på sykkel
  4. Sykkelundersøking og statistikk

Sykkelundersøkingar og statistikk

Kort fortalt

  • Sidan 2013 har kommunen hatt fem undersøkingar om sykkelbruk i Stavanger.
  • Resultata viser at sykkeltala for Stavanger er stabile
  • Talet på el-syklar aukar markant.
  • Potensialet for å få fleire bilistar til å heller velje sykkel i Stavanger, er framleis stort.

Information in other languages

Sykkelundersøkinga for 2021

Sykkelundersøkinga for 2021 er klar, og tala er absolutt positive. Trass i pandemi og mange på heimekontor er delen som bruker sykkelen, sommar som vinter, stabil. 

 Det er veldig gledeleg at sykkeltala er stabile. I år er det spesielt interessant at talet på el-syklistar aukar markant, og at heile 24 prosent har ein el-sykkel. Å bruke sykkelen i kvardagen er effektivt og bra for både folkehelsa og miljøet, så vi skal halde fram med å jobbe for at fleire veljar å bruke sykkelen til og frå jobb, butikken, trening og til andre gjeremål, seier Holger Pansch i Stavanger på sykkel.

Undersøkelselen er gjennomført av Innsikt for Stavanger kommune, med 800 respondentar. Undersøkinga har i tillegg vorte gjennomført i alle kommunane på Nord-Jæren.

 

Nøkkeltal frå sykkelundersøkinga 2021

Rapporten frå sykkelundersøkinga 2021

Rapport sykkelundersøking 2021

 

Sykkelundersøkinga for 2019

Sykkelundersøkinga for 2019

 

Last ned tidligeresykkelundersøkelsene 

Kontaktinformasjon

Holger Pansch

Rådgiver Stavanger på sykkel

Telefon:
51 50 77 08
E-post:
holger.pansch@stavanger.kommune.no