PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Stavanger på sykkel
  4. Sykkelundersøkelse og statistikk

Sykkelundersøkelser og statistikk

Kort fortalt

  • Siden 2013 har kommunen hatt seks undersøkelser om sykkelbruk i Stavanger.
  • Resultatene viser at det er fremdeles mange som sykler, men det har vært en liten nedgang de siste årene.
  • Antall el-sykler øker markant.
  • Potensialet for å få flere bilister til å heller velge sykkel i Stavanger, er fortsatt stort.

Information in other languages

Sykkelundersøkelsen for 2023

– Det er gledelig å lese at 1 av 3 velger sykkelen ofte om sommeren, og at det fremdeles er mange som sykler på vinteren. Dette er det tiende året vi har hatt sykkelundersøkelse. Antall sykler på veiene har i løpet av denne perioden hatt en stor vekst, men trenden har flatet ut og gått litt tilbake de siste årene, sier Monica Johansen Bikos, rådgiver for sykkel i Stavanger kommune.

– Det er ikke unaturlig at det går litt opp og ned år for år, men vi skal fortsette arbeidet med å legge til rette for at flere velger sykkelen og lar bilen stå, forteller Bikos.

Undersøkelsen er gjennomført av Innsikt for Stavanger kommune, med 800 respondenter. Undersøkelsen har i tillegg blitt gjennomført i alle kommunene på Nord-Jæren.

Nøkkeltall fra sykkelundersøkelsen 2023

Her kan du laste ned hele sykkelundersøkelsen for 2023. Og her finner du andre tall over våre reisevaner i Stavanger.

Last ned tidligeresykkelundersøkelsene

Kontaktinformasjon

Holger Pansch

Rådgiver Stavanger på sykkel

Telefon:
51 50 77 08
E-post:
holger.pansch@stavanger.kommune.no