PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Kort fortalt

  • Du kan søke kommunen om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre trafikksikkerhetstiltak.
  • Du søker i et eget elektronisk skjema.
  • Søknaden blir vurdert av fagfolk på trafikksikkerhet.
  • Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2021-2024.
Tegning av gutt på sykkel, som sier at bilister må kjøre forsiktig

Søke om trafikksikkerhetstiltak

Bruk dette elektroniske søknadsskjemaet til å søke om mindre trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei. Her kan du søke om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre tiltak i Stavanger kommune.

Søknaden vil bli behandlet av kommunens rådgivere på trafikksikkerhet. Alle saker blir grundig vurdert ut ifra gjeldende regelverk og normer.

Etter at kommunen har motatt søknaden, informerer vi deg om når du kan forvente at saken blir ferdig behandlet. Tiden det tar å behandle sakene varierer etter hva det søkes om. Behandlingstiden for fartshumper er rundt ett år på grunn av lang ventetid på å få utført fartsmålinger. 

Sjekk om søknaden gjelder fylkesvei eller kommunal vei

Du kan sjekke om veien er fylkesvei (fv) eller kommunal vei (kv) på www.vegkart.no

Er veien fylkesvei skal du sende innspillet på e-post til Rogaland Fylkeskommune: firmapost@rogfk.no

Trafikksikkerhet ved skolene (hjertesoner)

For å bedre trafikksikkerheten for barn på skolevei etablerer kommunen hjertesoner rundt skoler.

Før skolestart har vi kampanje for å få folk til å klippe hekker langs fortau og veier. Dette bidrar til bedre sikt og bedre pass for barn på skoleveien.

Melde om trafikkfarlige hekker

Må kommunen klippe en kommunal hekk eller andre vekster du mener er farlige for trafikken, meld fra på VOF.

Er det din egen eller naboens hekk som må klippes? Se nettsiden om hvordan du klipper vegetasjonen mer trafikksikker.

Trafikksikker kommune

I 2022 ble Stavanger godkjent som trafikksikker kommune av Trygg Trafikk. Det er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerheten i kommunen. På Trygg trafikk sine nettsider kan du lese mer om hva det innebærer.

Trafikksikkerhetsplan 2021-2024

Trafikksikkerhetsplanen for Stavanger 2021-2024 Ble vedtatt 13.01.2021 og gjelder ut 2024. Hvert år søker kommunen om midler til å kunne gjennomføre tiltak fra trafikksikkerhetsplanen.