PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Veileder for private utbyggingsområder

Veileder for private utbyggingsområder

Veilederen er utarbeidet for å gi en oversikt over prosessen i Stavanger kommune vedrørende godkjenning av offentlige og felles anlegg i utbyggingsområder, fra igangsetting av prosjektering til ferdigstillelse og overtakelse. Prosessen omhandler blant annet veianlegg, vann- og avløpsanlegg, lekeplasser, renovasjon, friområder og grøntanlegg.