PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byarkitekt

Byarkitekten

KORT FORTALT

Bilder av et utvalg prosjekter som har vært nominert til Byggeskikkprisen: Vålandstun, Holmegenes, IDDIS og Kongsgata

Byarkitekten skal inspirere, spre kunnskap og bidra til å bygge fellesskap på tvers av fagområder. Han skal være en pådriver for arkitektonisk kvalitet i alle ledd, uttale seg i aktuelle saker og bidra til engasjement rundt byforming, arkitektur og estetikk.

– Jeg er opptatt av at det skal være lav terskel for å komme i kontakt med meg, sier Henrik Lundberg. Les mer om den nye byarkitekten i dette intervjuet.

Hva skal byarkitekten gjøre?

Byarkitekten skal løfte arkitekturens rolle gjennom å jobbe med bevisstgjøring og skape oppmerksomhet rundt arkitektur, bygge bro og være en pådriver for arkitektonisk kvalitet i alle ledd.

Byarkitekten i Stavanger skal ha et lignende mandat som byarkitektene i Bergen og Trondheim, gjennom å være en:

  • Rådgiver og inspirator
  • Kunnskapsbygger og uttalepart i aktuelle saker
  • Offentlig debattant, formidler og endringsagent
  • Medvirkningsaktør

Byarkitekten skal også følge opp den nye arkitekturstrategien.

Politisk prosess

Forslaget om å utrede behovet for byarkitekt ble fremmet av kommunestyret i forbindelse med handlings- og økonomiplanen for 2021–2024, og ble vedtatt av utvalg for by- og samfunnsutvikling 27. oktober 2022. Her kan du lese sakspapirene.

Pengene til å ansette byarkitekt ble satt av i handlings- og økonomiplan for 2022–2025

Byarkitekten hører inn under tjenesteområdet By- og samfunnsplanlegging, i samme avdeling som Byantikvaren.

Kontaktinformasjon

Henrik Lundberg

Byarkitekt

Instagram: @byarkitektenistavanger

Mobil:
970 23 886
E-post:
henrik.lundberg@stavanger.kommune.no