PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Er du pårørende?

Er du pårørende?

Kort fortalt

  • Liste over aktuelle nettsider for pårørende
  • Dersom du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter

Tips til deg som er pårørende

Pårørendeskole 

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et
familiemedlem eller en nær venn med en demenssykdom.  Personen som har demens, kan bo hjemme eller på institusjon.  Gjennom undervisning, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, for deg som pårørende og den øvrige familie.
Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Brosjyre pårørendeskole 2022

Aktuelle nettsider for pårørende:

Pårørendesenteret

Kreftomsorg Rogaland

Kompasset - Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til ungdommer og unge voksne mellom 14-35 år som har vokst opp i familier med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og uten krav til henvisning. De unge kan selv ta kontakt for å et tilbud. Tilbudet gis av psykologer og erfarne terapeuter.

Demenslinjen Nasjonalforeningen

Kreftforeningen

Vennekurs Ågesentunet Kurs for venner og nettverk som ønsker å få bedre kjennskap til demens

Aktivitetsvenn – personer med demens får en frivillig de kan gjøre aktiviteter sammen med. Avlastning for pårørende.

Vardesenteret (SUS)

Pårørendetilbud ved Ågesentunet. Eget tilbud til pårørende til personer med demens

LHL Stavanger Landsforening for hjerte- og lungesyke

Helsehuset

Helsenorge.no Pårørende

Barneverntjenesten

Barns Beste Kompetansenettverk for barn som pårørende

Helsestasjonenes kurs og grupper til barn som pårørende

Se meg Interesseorganisasjon for barn og ungdom som pårørende

Rus/Psykiatri:

Alarm – Landsdekkende Bruker- og pårørende organisasjon innen rusfeltet

MO-UngUngdom og rus

Mental Helse

Stavanger AA Anonyme Alkoholikere

ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

Helse Stavanger (SUS) har utarbeida en oversikt over nyttig informasjon om flere av selvhjelpstilbudene som finnes i Rogaland. 

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver

Dersom du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning i din rolle som pårørende og omsorgsyter til for eksempel:

  • Hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte

  • Hvordan du som pårørende kan ivareta egen helse i forbindelse med at du har særlig tyngende omsorgsoppgaver

  • Opplæring i en aktuell fremgangsmåte/prosedyre i forbindelse med pleie og stell av den du gir omsorg til

  • Hvilke rettigheter du har som pårørende

  • Hvilke tilbud som finnes til pårørende

Målet med veiledningen/opplæringen er å fremme mestring i forhold til det særlig tyngende omsorgsarbeidet og å forebygge helsesvikt hos deg som pårørende.

Hva som defineres som «særlig tyngende omsorgsarbeid» må avgjøres etter en vurdering i hver enkel sak.

Slik søker du

Dersom du ønsker en vurdering av din situasjon eller har behov for mer informasjon om ordningen kan du kontakte ditt lokale helse- og velferdskontorLast ned søknad om helse- og omsorgstjenester.