PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Helsestasjon 0-5 år
  4. Helsestasjonenes kurs og grupper

Helsestasjons- og skolehelsetjenestens kurs og grupper

Kort fortalt

  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten står bak flere kurs- og gruppetilbud.
  • Noen av gruppene starter når det blir nok deltakere, mens andre tilbud har fast oppstart vår og høst.

Gruppetilbud på helsestasjonene

Alle helsestasjonene tilbyr barselgrupper og gruppekonsultasjoner. Enkelte tilbyr pappagrupper. Informasjon om gruppene kan du få på din helsestasjon.

Gruppetilbud på skolene

Vi har ulike gruppetilbud for skolebarn, blant annet "Barn med 2 adresser", "Jentesnakk" og "Psykologisk førstehjelp". Se skolenes hjemmeside for informasjon.

Grupper for barn og unge som pårørende

Dette er et tilbud til barn og unge som vokser opp i familier hvor foreldre eller søsken har psykisk sykdom, utfordringer med rusavhengighet, alvorlig fysisk sykdom eller at en i familien sitter i fengsel. 

Forskning viser at en viktig beskyttelsesfaktor for disse barna/ungdommene er å treffe andre i samme situasjon. "At de er en blant flere". Vi ønsker å gi barna positive opplevelser og gi dem tro på egne muligheter og ressurser.

Gruppetilbudet er for barn i alderen 8-13 år (barneskole), og barnet må bo i Stavanger kommune.

Påmelding, tid, sted og innhold på gruppemøtene:
- Fortløpende påmelding til Barne- og familiesenteret 

- Gruppemøtene:
På gruppen vil barna treffe andre barn som er pårørende. Barna kan dele erfaringer, og lære hva de selv kan gjøre når de har det vanskelig og hvem de kan snakke med. Gruppemøtene inneholder lek, aktivitet, felles måltid og samtale.

Vi har en samtale med foreldre sammen med barnet før barnet starter i gruppen. 
Gruppen følger  i hovedsak skoleruten.
Gruppelederne har taushetsplikt og tilbudet er gratis. 

For tidlig født, gruppe for foreldre

Helsestasjonen inviterer foreldre med for tidlig fødte barn til en nettverksgruppe for foreldre i samme situasjon.
Her utveksles erfaringer, og ulike fagpersoner informerer om aktuelle tema og gir veiledning/råd.

Informasjon om gruppene får dere av barnets helsesykepleier.

For tidlig fødte barn får en spesiell start på livet. Spenning, usikkerhet og ulike følelser kan prege mange foreldre både før og etter fødselen. Vi samarbeider derfor tett med andre om oppfølgingen av barnet og familien.

Sorggrupper i Stavanger

Barn og ungdom i sorg 

Hvis barn og ungdom kan bli glad i noe eller noen, kan de også sørge. Større og mindre tap vil ramme oss alle gjennom hele oppveksten, og gjennom resten av livet. Siden vi ikke kan forhindre tap, må vi heller prøve å hjelpe barn og ungdom ved å vise respekt for tapsopplevelsen og hjelpe dem med å finne uttrykk for sine følelser. Har barn og ungdom erfart at en kan komme gjennom tap en gang, vil de stå sterkere rustet til livets mange tap og kriser. Av og til skjer det ekstra smertefulle tap, som at foreldre eller søsken dør. Da er det viktig at barn og unge gis rom til å sørge.

I sorggruppen ønsker vi å la barn og ungdom snakke om den døde og sine egne tanker og opplevelser. Barn og ungdom skal få være første person i sorgen. Ofte ser vi at barna kan være ensomme i sin sorg.

Å være med i en sorggruppe gir dem mulighet til å treffe andre i samme situasjon og det kan gi:

  • En opplevelse av gjenkjenning, dvs at andre har det på samme måte som en selv.
  • Forståelse dvs at andre vet hva man går gjennom
  • Normalisering, dvs at de tanker og reaksjoner man har er normalt å ha når man er i sorg.

Sorgen er den prosessen som skal til for å ta med seg erfaringer og minner fra det som var, og finne et nytt fotfeste i tilværelsen.

Gruppene er delt inn en barneskolegruppe (4.-7. klasse) og en ungdomsskole/vgs- gruppe. De startes sent på høsten og har til sammen 8 samlinger som varer 1,5 - 2 timer. Gjennom ulike aktiviteter og samtaler ønsker vi å gi deltakerne rom for å sørge og hjelp til å gi uttrykk for sine følelser. Gruppene er åpne for alle uansett livssyn.

For å sikre best mulig kvalitet på gruppene har gruppelederne kompetanse på barn og unge.

Påmelding via helsesykepleier på skolen eller adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no


TEGRA fødselsforberedende kurs og barselgrupper

Jordmortjenesten arrangerer gratis svangerskapskurs og barselgrupper for minoritetsetniske familier som bor i Stavanger. Dette tilbudet kalles for TEGRA, som betyr integrasjon.

Kontakt oss:
tegra@stavanger.kommune.no eller send SMS til 476 98 489.

Svangerskapskurs for innvandrerkvinner

Vi anbefaler at partneren din blir med på kurset. Kurset er anbefalt når du er i tredje trimester. Kurset er gratis og holdes i lokalene til Jordmortjenesten i Klubbgata 5, Arkaden. Bruk hovedinngangen til Arkaden og ta heisen til Jordmortjenesten i 5 etasje.
Varigheten på kurset er 1 ½ - 2 timer. Det blir en liten pause halvveis i kurset, ta gjerne med en liten matbit og litt drikke.

Påmelding til din jordmor eller til tegra@stavanger.kommune.no. Opplys om navn + fødselsdato (xx-xx-xx), termindato og språk.
Viktig informasjon: Vennligst gi beskjed dersom du trenger tolk og på hvilket språk.

Felles barselgruppe for minoritetsetniske familier

Barselgruppene holdes i lokalene til Jordmortjenesten i Klubbgata 5, Arkaden. Bruk hovedinngangen til Arkaden og ta heisen til Jordmortjenesten i 5 etasje.

Tema: Dere vil treffe jordmor, fysioterapeut og lege som vil ta opp ulike tema. Vi vil samtale om kontakten mellom foreldre og barn, familieplanlegging, motorisk utvikling, grunnleggende førstehjelp, kosthold og helse. Ellers tar vi opp det dere synes er viktig. På et av gruppemøtene får vi besøk eller besøker Storhaug Åpen Barnehage.

Påmelding til tegra@stavanger.kommune.no eller
send SMS til 476 98 489 med navn, telefon, adresse og fødselsdato på barnet. Vennligst gi beskjed dersom du trenger tolk og på hvilket språk.

Jordmor og helsesykepleier kan gi deg mer informasjon om kursene og gruppene. Alle som ønsker å delta kan melde seg på fortløpende. Vi sender ut informasjon om datoer og klokkeslett for kurs og grupper til de som er påmeldt.

Kontaktinformasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste administrasjonen

Besøksadresse:

Verksgata 1 A, 3.etasje 4013 Stavanger

E-post:
adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Vi kan dessverre ikke motta elektronisk overføring av helsestasjons- og skolehelsetjenestejournaler.

Flytting til ny helsestasjon i Stavanger: Journalene sendes direkte til ny helsestasjon.

Journaler som skal sendes per post i forbindelse med flytting til ny skole i Stavanger sendes til:
Skolehelsetjenesteadministrasjonen, Verksgata 1 A, 4013 Stavanger.