PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon 0-5 år

KORT FORTALT

Helsestasjonen gir gratis og lovpålagt helsetilbud for barn fra fødsel til skolestart.

På helsestasjonen kan vi snakke om alt som påvirker barnets hverdag, og vi ønsker å styrke dere i foreldrerollen.

Begge foreldre er hjertelig velkommen til å delta på konsultasjonene.

Information in other languages

Ta kontakt med helsestasjonen digitalt

Via brukerportalen din på helsenorge kan du se informasjon om barnets timeavtaler, gitte vaksiner og kontakte barnets helsesykepleier. Last gjerne ned helsenorge-appen, slik at innlogging kan gjøres via pinkode eller ansiktsgjenkjenning. For å kunne benytte seg av digital kommunikasjon med helsestasjonen, må man ha gitt full tilgang i personverninnstillingene som angår barnet.
Det er viktig å logge seg inn og lese alle meldingene du mottar fra HelsenorgeLogg inn på helsenorge.no

Slik finner du din helsestasjon

Bostedsadressen avgjør hvilken helsestasjon du tilhører. Klikk i søkefeltet og let opp adressen din på dette kartet: 

Hvert helsestasjonsdistrikt er markert med en farge på kartet. Finnøy: oransje, Hillevåg: grå-blå, Hinna: grønn, Hundvåg: gul, Madla: lys lilla, Rennesøy: turkis, Sentrum: rød og Tasta: lilla. 

Er du fortsatt usikker på hvilken helsestasjon du tilhører, kan du ta kontakt med helsestasjonsadministrasjonen på e-post  adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Flyttet fra annen kommune i Norge?
For best mulig oppfølging ønsker vi at dere avtaler med barnets tidligere helsestasjon at de sender barnejournalen til den nye helsestasjonen i Stavanger. 

Hva skjer på helsestasjonen?

 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte eller adopterte barn
 • Ammeveiledning og veiledning om ernæring
 • Individuelle konsultasjoner med helseundersøkelse og samtale om barnets utvikling. Tenk på hva dere har lyst til å snakke om i forkant av konsultasjonen, skriv gjerne ned spørsmål
 • Barselgrupper og gruppekonsultasjoner
 • Vaksiner i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet
 • Foreldreveiledning
 • Ekstra oppfølging og samtaler ved behov

På helsestasjonen arbeider helsesykepleier, helsesekretær, lege og fysioterapeut. Vi henviser videre til andre fagpersoner ved behov. Kom gjerne 5-10 minutter før timeavtalen slik at dere kan klargjøre barnet til veiing. 

Oversikt over helsestasjonstilbudet:

 • Hjemmebesøk av helsesykepleier 1-2 uker etter dere kommer hjem med barnet
 • Individuelle konsultasjoner med helsesykepleier når barnet er
  6 uker, 3 måneder, 5 måneder, 6 måneder, 10 måneder,
  12 måneder, 15 måneder, 2 år og 4 år.
 • Lege møter dere når barnet er
  6 uker, 6 måneder, 12 måneder og 2 år.
 • Barselgrupper tilbys når barnet er ca. 3-6 uker gammel.
  Informasjon om gruppene gis på hjemmebesøket eller ved besøk på helsestasjonen.
 • Gruppekonsultasjoner tilbys når barnet er 4 måneder, 8 måneder og 18 måneder. Ved behov tilbys individuelle konsultasjoner i stedet for gruppekonsultasjoner.

Les mer om innholdet i konsultasjonene på helsenorge.no

Barn har rett på helsekontroller
Pasient- og brukerrettighetsloven gir barnet ditt rett til helsekontroller, og som foreldre plikter du til å følge opp dette. Tilbudet på helsestasjonen bidrar til at barnet får sine rettigheter oppfylt.
Du er ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om barnet flytter.

Vi har taushetsplikt etter helsepersonelloven. Det som er relevant og nødvendig for å sikre god kvalitet i oppfølgingen av barnet, skrives i barnets elektroniske helsejournal. Foreldre har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet, men det finnes noen unntak. Ta kontakt med leder for helsestasjonen ved ønske om innsyn i journalen.

Kontaktopplysninger til helsestasjonene:

Finnøy helsestasjon

Telefon: 51 91 34 10
Adresse: Judabergveien 6, 4160 Finnøy

Åpningstider: mandag – torsdag 08.00-15.00.
Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30.
Tirsdager i partallsuker er helsestasjonen stengt fra 11.30-15.00 pga. møte.

E-post: (kun timebestilling): 
finnoy.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Hillevåg helsestasjon

Telefon: 51 50 76 70
Du finner oss på: Kilden kjøpesenter, «Kilden Helse», 4. etasje
Adresse: Gartnerveien 15, 4016 Stavanger

Åpningstid: mandag - fredag 08.00-15.00
Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30
Tirsdager i partallsuker er helsestasjonen stengt fra 11.30-15.00 pga. møte.

E-post: (kun timebestilling): hillevag.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Hinna helsestasjon

Telefon: 51 91 22 83
Du finner oss i: Stadionparken, Bygg E, 4. etasje
Adresse: Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-15.00
Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30
Tirsdager i oddetallsuker er helsestasjonen stengt fra 11.30-15.00 pga. møte.
E-post: (kun timebestilling): 
hinna.helsestasjon@​stavanger.kommune.no 

Hundvåg helsestasjon

Telefon: 51 50 81 50
Adresse: Hundvågveien 75, 4083 Hundvåg

Åpningstider: mandag til fredag 08.30-15.00
Telefontid: 08.00-11.00 og 12.00-14.30
Enkelte mandager er helsestasjonen stengt fra 11.30-15.00 pga. møte.
E-post: (kun timebestilling): 
hundvag.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Madla helsestasjon

Telefon: 51 50 84 70
Du finner oss i: Madlastokken 5, inngang B, 2. etasje
Adresse: Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-15.00
Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30
Tirsdager i partallsuker er helsestasjonen stengt fra 11.30-15.00 pga. møte.
E-post: (kun timebestilling): 
madla.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Rennesøy helsestasjon

Telefon: 51 72 02 88
Adresse: Seljebakken 4, 4150 Rennesøy

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-15.00
Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30
Tirsdager i partallsuker er helsestasjonen stengt fra 11.30-15.00 pga. møte.

Sentrum helsestasjon

Telefon: 51 50 83 12
Du finner oss på: Arkaden kjøpesenter, 4. etasje
Adresse: Klubbgata 5, 4013 Stavanger

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-15.00
Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30
Tirsdager i partallsuker er helsestasjonen stengt fra 11.30-15.00 pga. møte.
E-postadresse, kun for timebestilling: 
sentrum.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tasta helsestasjon

Telefon: 51 50 82 70
Du finner oss på: Alti Tasta, inngang A, 4. etasje

Adresse: Tastatunet 1-3, 4027 Stavanger
Åpningstider: mandag til fredag 08.00-15.00
Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30
Tirsdager i oddetallsuker er helsestasjonen stengt fra 11.30-15.00 pga. møte.
E-post: (kun timebestilling): tasta.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Forsterket helsestasjon

Forsterket helsestasjon er et utvidet tilbud for gravide og småbarnsfamilier.

Tilbudet gjelder ved:

 • rusmiddelproblemer i foreldrenes oppvekstfamilie eller tidligere rusproblemer hos foreldrene selv
 • psykisk sykdom hos foreldre
 • ung aleneforelder med svært lite nettverk

Gravide får tettere tilbud hos jordmortjenesten på Sentrum helsestasjon eller hos jordmor på Rennesøy- eller Finnøy helsestasjon. Etter fødselen tilbys tettere oppfølging av en fast helsesykepleier på den helsestasjonen dere tilhører. Dere vil få tilbud om ekstra tid på de ordinære konsultasjonene og ekstrakonsultasjoner mellom de ordinære konsultasjonene etter behov.  Det er også mulighet for flere hjemmebesøk.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 51 50 83 12
E-post: (kun timebestilling): jordmor@​stavanger.kommune.no .

TEGRA Internasjonal gruppe

Stavanger kommune tilbyr fødselsforberedende kurs og barselgruppe for familier fra andre land. Navnet på tilbudet heter TEGRA fordi det jobbes særlig med integrasjon, helseopplysning og forebygging av sosial isolasjon blant innvandrerfamilier.

TEGRA har som mål å fremme integrasjon og nettverksbygging for gravide og småbarnsfamilier i Stavanger. Begge foreldre er velkommen til å delta. I svangerskapet kan man delta på fødselsforberedende kurs og ammekurs. Etter fødsel blir familiene invitert til å delta på TEGRA barselgruppe. Det er i utgangspunktet 6 ulike treff med barselgruppen. Her møter man jordmor, helsesykepleier, fysioterapeut, lege, sosionom, tannpleier og det er et besøk til Storhaug åpen barnehage.

Jordmor og helsesykepleier melder vanligvis familier på TEGRA. Foreldre kan også selv melde seg på TEGRA. Da sender dere e-post til tegra@stavanger.kommune.no.
Informasjon som må gis er: navn på mor, telefonnummer mor, fødselsdato til barnet (evt termindato), og om det er behov for tolk på et annet språk enn engelsk.
I tillegg til andre språk, bestilles det alltid engelsk tolk til TEGRA.

Sted for samlingene: Jordmortjenesten i Stavanger, Arkaden kjøpesenter, 5. etasje, Klubbgaten 5.

Journalføring og innsynsrett

Vi er pålagt etter loven å føre journal med helseopplysninger. Journalen skal bidra til at barnet og ungdommen får faglig forsvarlig oppfølging fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Gi oss beskjed dersom dere flytter. Vi sender da journalen til den nye helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, slik at de kan følge opp barnet videre. De foresatte har som hovedregel rett til innsyn i opplysninger som omhandler barnet, men det finnes unntak  jf. pasient og brukerrettighetsloven § 3-4. Vi har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Ønsker dere innsyn i avsluttede og arkiverte helsestasjons- og skolehelsetjenestejournaler, kan dere sende en henvendelse på E-post til adm.helsestasjon@​stavanger.kommune.no

Informasjon om noen anbefalte telefonnummer og nettsider

Viktige telefonnummer du bør lagre i kontaktlisten på telefonen:

 • Nummeret til din fastlege (barnet får automatisk mor sin fastlege)
 • Legevakten: 116 117
 • Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Apper vi anbefaler at du laster ned:

 • Helsenorge
 • Norsk luftambulanse 113

Telefonnummer til andre aktuelle instanser:

 • Barnevernvakten
 • Familievernkontoret: 51 53 81 50
 • Foreldresupport – døgnåpen hjelpetelefon Mental helse: 116 123 (tast 2)
 • Krisesenteret i Stavanger: 51 53 06 23
 • Alternativ Til Vold i Stavanger (ATV): 51 93 43 43

Nettsider vi anbefaler at dere gjør dere kjent med:

Filmer vi anbefaler at dere kan se:

Andre tjenester for familier, barn og unge:

Kontaktinformasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste administrasjonen

Besøksadresse:

Verksgata 1 A, 3.etasje 4013 Stavanger

E-post:
adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Vi kan dessverre ikke motta elektronisk overføring av helsestasjons- og skolehelsetjenestejournaler.

Flytting til ny helsestasjon i Stavanger: Journalene sendes direkte til ny helsestasjon.

Journaler som skal sendes per post i forbindelse med flytting til ny skole i Stavanger sendes til:
Skolehelsetjenesteadministrasjonen, Verksgata 1 A, 4013 Stavanger.