PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsestasjoner

Helsestasjoner

KORT FORTALT

Information in other languages

Lekekroken på Tasta helsestasjon

Lekekroken på Tasta helsestasjon
Foto: Mine Kristin Seren

Ta kontakt med helsestasjonen digitalt

Nå kan du se dine timeavtaler og kontakte helsesykepleier eller jordmor digitalt. Bruk din e-ID (f.eks. bankID), og logg inn på helsenorge.no for å kontakte din helsestasjon

Logg inn på helsenorge.no

Slik finner du din helsestasjon

Bostedsadressen avgjør hvilken helsestasjon du tilhører. Klikk i søkefeltet og let opp adressen din på dette kartet: 

Hvert helsestasjonsdistrikt er markert med en farge på kartet. Finnøy: oransje, Hillevåg: grå-blå, Hinna: grønn, Hundvåg: gul, Madla: lys lilla, Rennesøy: turkis, Sentrum: rød og Tasta: lilla. 

Er du fortsatt usikker kan du ta kontakt med helsestasjonsadministrasjonen på telefon 51 50 80 98 eller på e-post  adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Illustrasjon helsestasjoner

Finnøy helsestasjon

 • Telefon: 51 91 34 10
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Adresse: Judabergveien 6, 4160 Finnøy 

Åpningstider - Finnøy helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00
E-post: (kun timebestilling): 
finnoy.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Finnøy helsestasjon har lokaler i Finnøy rådhus. De gir tilbud til ca. 290 barn i alderen 0-5 år, har jordmortjeneste ca. en dag i uka og har skolehelsetjeneste på Finnøy sentralskule og på oppvekstsenterne på Fogn, Ombo og Sjernerøy.

Tilbud

Finnøy helsestasjon tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov og tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Hillevåg helsestasjon

 • Telefon: 51 50 76 70

  Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30, og
  tirsdager i partallsuker kun 08.00-11.30.

 • Åpningstid: 08.00-15.00, og
  tirsdager i partallsuker kun 08.00-11.30.
  Barselvakt alle dager, utenom tirsdager i partallsuker.
  Time må bestilles.

 • Adresse: Gartnerveien 15, 4.etasje, 4016 Stavanger
  Du kan bruke tre innganger til oss. Følg skiltene til inngang "Kilden Helse" og opp i 4.etasje.
 • E-post: (kun timebestilling): hillevag.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tilbud

Hillevåg helsestasjon gir tilbud til ca. 1300 barn i alderen 0-5 år. Vi tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Hinna helsestasjon

 • Telefon:51 91 22 83
  Telefontid: 08.00-11.00 og 13.00-14.30, og
  tirsdager i partallsuker kun 08.00-11.30.
 • Besøksadresse: Hinna Park, Jåttåvågveien 7, bygg E, 4.etasje
  Postadresse: Jåttåvågveien 7, 4.etasje, 4020 Stavanger
  E-post: (kun timebestilling): 
  hinna.helsestasjon@​stavanger.kommune.no 
 • Åpningstid: 08.00-15.00, og
  tirsdager i partallsuker kun 08.00-11.30.
  Barselvakt alle dager, utenom tirsdager i partallsuker.
  Time må bestilles.

Tilbud

Hinna helsestasjon gir tilbud til vel 1 600 barn i alderen 0-5 år og deres foreldre på helsestasjonen.

De tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Hundvåg helsestasjon

 • Telefon: 51 50 81 50
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Hundvågveien 75, 4085 Hundvåg

Åpningstider - Hundvåg helsestasjon

Mandag til torsdag: 08.00-15.00
fredag i oddetall 08.00-15.00 og fredag i partall etter avtale.
E-post: (kun timebestilling): 
hundvag.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tilbud

Hundvåg helsestasjon gir tilbud til ca. 1000 barn i alderen 0-5 år. 

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Madla helsestasjon

 • Telefon: 51 50 84 70
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Adresse: Madlaparken, Madlastokken 5, inngang B, 2. etasje, 4042 Hafrsfjord

Åpningstider - Madla helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00 
(Mandag partallsuker 8.00-11.30. Mandag oddetallsuker 8.00-14.30)
E-post: (kun timebestilling): 
madla.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tilbud

Madla helsestasjon ligger nært ved et av bydelens fine turområder - Stokkavannet, har lekeplass rett utenfor, gode parkeringsmuligheter og godt kollektivtilbud. Helsestasjonen gir tilbud til ca. 1 500 barn i alderen 0-5 år og deres foreldre på helsestasjonen.

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Rennesøy helsestasjon

 • Telefon: 51 72 02 88
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Adresse: Seljebakken 4, 4150 Rennesøy 

Åpningstider - Rennesøy helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00
E-post: 
ingrid.mjeldheim.asbjornsen@stavanger.kommune.no

randi.skaland.heng@stavanger.kommune.no

Rennesøy helsestasjon ligger i Vikevåg sentrum. De gir tilbud til ca. 380 barn i alderen 0-5 år og har jordmortjeneste ca. en dag i uken.

Tilbud

Rennesøy helsestasjon tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov og tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema vi tar opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Sentrum helsestasjon

 • Telefon: 51 50 83 12
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Adresse: Klubbgata 5, Arkaden 4. etasje, 4013 Stavanger

Åpningstider - Sentrum helsestasjon

Mandag til fredag: 08.00-15.00
Vi har stengt tirsdag i partall kl 12-15 pga. personalmøter, men venterommet er åpent.

E-postadresse, kun for timebestilling: 
sentrum.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Sentrum helsestasjon
Sentrum helsestasjon
Foto: Mine Kristin Seren
Tilbud

Sentrum helsestasjon ligger i 4. etasje i Arkaden kjøpesenter med inngang fra Klubbgata. Helsestasjonen gir tilbud til ca. 2700 barn i alderen 0-5 år som bor på Eiganes, Våland og Storhaug. 

Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene.

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Tasta helsestasjon

 • Telefon: 51 50 82 70
  Telefontid: kl.08.00-11.00 og 13.00-14.30
 • Adresse: Alti Tasta (tidligere Tasta senter), Tastatunet 1-3, 4.etg. 4027 Stavanger

Åpningstider - Tasta helsestasjon

Mandag til torsdag: 08.00 - 15.00
Fredag: etter avtale.

E-post: (kun timebestilling): tasta.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Tasta helsestasjon
Tasta helsestasjon
Foto: Mine Kristin Seren
Tilbud

Tasta helsestasjon ligger i 4. etasje i Tasta Senter. Helsestasjonen gir tilbud til ca. 1300 barn i alderen 0-5 år.

De tilbyr hjemmebesøk, sped- og småbarns konsultasjoner med helseundersøkelser, foreldreveiledning, helseopplysning, vaksinasjon (barnevaksinasjonsprogrammet), oppfølging av familier med spesielle behov, tverrfaglig samarbeid. Mat, søvn, trivsel, utvikling, ulykkesforebygging, samspill, foreldrerollen og utfordringer i hverdagen, er tema som blir tatt opp på konsultasjonene

Ta kontakt dersom dere har behov for ekstra oppfølging i tillegg til det faste helsestasjonstilbudet. 

Helsestasjonens familiesenter ble fra 17.10.22 til det nye Barne- og familiesenteret.

Gå til siden som har informasjon om tilbudet.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten tilbyr 

Les mer om skolehelsetjenesten

Les mer om Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i videregående skoler

Journalføring og innsynsrett

Vi er pålagt etter loven å føre journal med helseopplysninger. Journalen skal bidra til at barnet og ungdommen får faglig forsvarlig oppfølging fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Gi oss beskjed dersom dere flytter. Vi sender da journalen til den nye helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, slik at de kan følge opp barnet videre. De foresatte har som hovedregel rett til innsyn i opplysninger som omhandler barnet, men det finnes unntak  jf. pasient og brukerrettighetsloven § 3-4. Vi har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Kontaktinformasjon

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste administrasjonen

Besøksadresse:

Verksgata 1 A, 3.etasje 4013 Stavanger

E-post:
adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no

Vi kan dessverre ikke motta elektronisk overføring av helsestasjons- og skolehelsetjenestejournaler.
Journaler som skal sendes per post i forbindelse med flytting til ny skole i Stavanger sendes til:
Skolehelsetjenesteadministrasjonen, Verksgata 1 A, 4013 Stavanger.
Flytting til ny helsestasjon i Stavanger: Journalene sendes direkte til ny helsestasjon.