PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Landbruks- og havbrukskontoret
  4. Søknad om produksjonstilskot

Søknad om produksjonstilskot

Kort fortalt

Produksjons- og avløysartilskot er ei fellesnemning for fleire tilskotsordningar som føretak med husdyr- og eller planteproduksjon kan søkje om.

Information in other languages

Oversiktsbilde Finnøy

Produksjonstilskot er ei fellesnemning for ei rekkje tilskotsordningar som føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan søkje om. Føretaket må mellom anna vere registrert i Einingsregisteret og drive vanleg jordbruksproduksjon for å vere på sin plass tilskot.  

Søknadsprosessen er to-delt. Husdyrprodusentar skal levere første del av søknaden sin søknad innan 15. mars og andre del innan 15.  oktober. Planteprodusentar treng berre å levere ein søknad innan 15. oktober. Søknaden kan leverast frå og med telledato 1.mars (del 1) og 1. oktober (del 2). Enkelte opplysningar kan etterregistreres innan 10 januar året etter søknadsåret.

Rettleiing til søknad: Produksjonstilskot og avløysartilskot - søkeveiledning - Landbruksdirektoratet

Søknadsskjema: Altinn - Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket

Meir informasjon om ordninga finn du på landbruksdirektoratet sine nettsider: Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket - Landbruksdirektoratet

Har du spørsmål
Ta kontakt med landbruksforvaltninga i kommunen for rettleiing dersom du har spørsmål til søknadsordninga.   

Kontakt

Dersom du har spørsmål til søknaden kan du kontakta innbyggjarservice i Stavanger kommune på tlf 51 50 70 90