PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Rådmannens forslag til ny sentrumsplan

Rådmannens forslag til ny sentrumsplan

I september starter den ekstra høringen av sentrumsplanen. Da blir det mulig for alle å gi innspill til endringer kommunen har foreslått. Allerede nå kan du lese hva rådmannen anbefaler for politikerne.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Les saksframlegget (pdf 425 kb) og planbeskrivelsen.

Kort oppsummert om de viktigste endringene:

 - Vi vil fortsatt ha en plan som legger opp til at flere kan bo, arbeide i og besøke sentrum.  Men nå gjør vi en del justeringer på bakgrunn av alle innspillene vi har fått, sier prosjektleder, Tor Brynjar Welander.

Kommunalstyret for byutvikling og kommunalutvalget behandler saken 17. og 22. august.

De største endringene i planen

De største endringene i forslaget handler om hvordan ny bebyggelse skal se ut i de viktige områdene Stavanger stasjon og Havnefronten.

- Vi har foreslått å flytte den nye cruisekaien fra Holmen til Bjergsted og at bebyggelsen langs havnefronten må ligne mer på dagens bygninger. På Stavanger stasjon er høyhusene mot Storhaugsiden tatt ut og området er åpnet mer opp, sier Welander.

Det er også endret hvor mye bebyggelse som skal bevares, hvor det kan plasseres høyhus og hvordan trafikken rundt Stavanger stasjon skal være. På grunn av Bussveien må blant annet Olav Vs gate stenges for gjennomkjøring.

Åpent høringskontor i Søregata 30

Fra 18. - 29. september har kommunen åpent høringskontor i lokalene til Stavanger sentrum AS, slik som i forrige høring. Alle er velkomne inn til å se forslaget og snakke med planleggerne.

- Vi lanserer og tester ut en ny og digital overraskelse som skal gjøre det enklere å forstå planens forslag. Med denne vil det bli enklere å gi innspill via digitale løsninger. Følg gjerne med på vår facebookside og gi oss innspill og kommentarer også der, sier Tor Brynjar Welander.

Les flere dokumenter fra planforslaget:

Plankart, pdf( 2MB)

Planbestemmelser, pdf(12,3 MB)

Svar på tidligere vedtak og oversendelsesforslag, pdf (451 kb)

Referater fra møter med innsigelsesmyndigheter, pdf (3,2 MB)

Referater fra dialogmøter om havnefronten, pdf (1,1 MB)

Rapport om medvirkning for barn og unge, pdf (9,9 MB)

Brev fra Statens vegvesen om stenging av Olav Vs gate, pdf ( 495 kb)