PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Innovasjons-prosjekter
  5. New European Bauhaus

New European Bauhaus

I NEB-STAR skal vi endre måten kommunene, næringslivet, innbyggerne og andre aktører samarbeider på, for å finne rettferdige og robuste løsninger på klima- og samfunnsutfordringene våre.

Stavanger kommune og 15 lokale og internasjonale partnere har fått 50 millioner kroner fra EU til fyrtårn-prosjektet NEB-STAR (New European Bauhaus - Stavanger), for perioden 2022-2025. 

Pedersgata og det nye næringsområdet Site4016 på Åsen er valgt ut som test- og demonstrasjonsområder for prosjektet. Demonstrasjonene skal handle om stedsutvikling og identitetsbygging i de to områdene.

NEB-STAR logo

Les mer på NEB-STARs hjemmeside.

Hvorfor jobber vi med dette?

Målet med prosjektet er å endre måten kommunene, næringslivet, innbyggerne og andre aktører samarbeider på, for å finne rettferdige og robuste løsninger på våre klima- og samfunnsutfordringer.  

– Det haster å redusere klimautslippene, skape robuste samfunn og sørge for gode hverdagsliv – og vi kommer ikke videre hvis vi bare fortsetter som før. Skal vi klare oppdraget vårt, er vi helt avhengige av innbyggerne og å ta i bruk deres kreativitet, engasjement og kunnskap, sier prosjektleder Kristin Kverneland. 

EU oppnevnte også nylig Stavanger som én av 112 byer som skal bli klimanøytral og smart innen 2030. I Neb-Star ønsker vi å samarbeide med innbyggerne våre for å skape et inkluderende, vakkert og bærekraftig samfunn.

Mange nye begreper? Sjekk ut NEB-STAR-ordboka!

Slik jobber vi med prosjektet

NEB-STAR er et av fem fyrtårn-prosjekter som oppfordrer til å tenke nytt om hvordan vi skal bo og leve på en bærekraftig måte. I prosjektet skal vi prøve ut og foreslå hvordan innbyggere og andre aktører i samfunnet bedre kan utforme, påvirke og utføre kommunens planer og oppdrag. 

Stavanger kommune og NEB-STAR i Pedersgata 27.
Stavanger kommune og NEB-STAR i Pedersgata 27.

Konkrete metoder og verktøy skal testes ut og demonstreres i området Pedersgata, og på næringsområdet Site4016 på Åsen der det er planlagt en regional næringsklynge for bygg- og anleggsbransjen. 

Tobias Moen, Erling Schreiner Abrahamsen og Filip Vatsvåg på Jarl G2010 klare til å takle postkasser på Åsen.
Tobias Moen, Erling Schreiner Abrahamsen og Filip Vatsvåg på Jarl G2010 klare til å takle postkasser på Åsen.

For å legge til rette for gode hverdagsliv skal vi kombinere det bærekraftige, det estetiske og det mellommenneskelige.

Siste nytt om NEB-STAR

 

Tidslinje

Vi kartlegger behov og avklarer mål for prosjektet.

  • Gjennomføring av metoder i to ulike testområder.
  • Evaluering av effekt på bærekraft og betydning for nabolag.

Gjennomføring av metoder i to ulike testområder.

Evaluering av effekt på bærekraft og betydning for nabolag.

Bruke metoder på motsattlokasjon som i del 2.

Evaluering, skalering, læring og formidling av kunnskap.

Det endelige målet for Neb-Star er å få utviklet en samarbeidsmodell som har rom for læring, utforskning og relasjonsbygging.

1. Kartlegging og avklaringer

Vi kartlegger behov og avklarer mål for prosjektet.

2. Gjennomføring og evaluering runde 1

  • Gjennomføring av metoder i to ulike testområder.
  • Evaluering av effekt på bærekraft og betydning for nabolag.

3. Gjennomføring og evaluering runde 2

Gjennomføring av metoder i to ulike testområder.

Evaluering av effekt på bærekraft og betydning for nabolag.

Bruke metoder på motsattlokasjon som i del 2.

4. Evaluering

Evaluering, skalering, læring og formidling av kunnskap.

5. Endelig mål

Det endelige målet for Neb-Star er å få utviklet en samarbeidsmodell som har rom for læring, utforskning og relasjonsbygging.

 

Partnere  

Kontaktinformasjon

Kristin Kverneland, fagkoordinator design for smartbyavdelingen.

Kristin Kverneland

prosjektleder NEB-STAR

Mobil:
982 56 535
E-post:
kkverneland@stavanger.kommune.no