PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Stavanger på sykkel
  4. Endringer for syklister i Stavanger

Endringer for syklister i Stavanger

Her er det midlertidige endringer på de mest trafikkerte sykkelrutene i Stavanger:

Fire mennesker på sykkeltur langs sykkelrute

Gandsfjordruta

På grunn av byggearbeid i Hillevåg legges Gandsfjordruta om på strekningen mellom karusellbrua og Esso-tomta.

Følg skiltet og merkingen i asfalten for alternativ rute.

Kart over omsyklingsrute til Gandsfjordruta.
Gansfjordruta er stengt fra karusellbrua til Esso-tomta. Gul markering viser alternativ rute.

I Jåttåvågen

Det foregår mye byggearbeid i Jåttåvågen. Derfor vil det på deler av strekningen på Gandsfjordruta være redusert fremkommelighet. Takk for at du følger skilting, tilpasser farten og viser hensyn.

Arbeidet med bussveien vil pågå her fram til 2026. Det er Rogaland fylkeskommune sitt prosjekt og omlegging av gang- og sykkelveier i forbindelse med det prosjektet finner du her.

I tillegg bygges det et stort bolig- og næringsområde i Jåttåvågen.

Sykkelprioritert gate – en del av Seehusens gate er stengt

Det pågår et byggeprosjekt i Seehusens gate. Det betyr at deler av gaten er stengt for all trafikk fram til høsten 2026.

Anbefalt omsyklingsrute er via Steingata/Kampensgata:

Kart over stengt sykkelvei
Deler av Seehusens gate er stengt. Omsyklingsrute er merket grønn. Sykkelprioritert gate er merket blå.

Møllegata og Seehusens gate er to av de sykkelprioriterte gatene i Stavanger.

Sørmarksruta

Sør for Auglendstunnelen

Sør for Auglendstunnelen er Sørmarksruta nå flettet inn på Sykkelstamveien. Den gamle delstrekningen av Sørmarksruta har blitt tursti igjen.

Kart over Sørmarksruta som går inn på Sykkelstamveien sør for Auglendstunnelen.
Sørmarksruta går inn på Sykkelstamveien sør for Auglendstunnelen. Sørmarksruta er merket grønt, ny strekning av Sykkelstamveien er merket oransje.

Bildet viser hvilken vei man skal sykle på Sørmarksruta
Den gamle strekningen av Sørmarksruta har blitt tursti igjen. Nå går ruta inn på Sykkelstamveien.

 

Her finner du informasjon om andre ruter med endringer:

Det pågår anleggsarbeid rundt Nytorget. Gående og syklende ledes rund anleggsområde. 

Den sørlige delen av Møllegata (mellom Kannikgata og St. Svithuns gate) er stengt til tidlig 2025. Her skal det legges ned rør til fjernvarme samtidig som vi bytter ut gamle vann- og avløpsledninger og oppgraderer den sykkelprioriterte gaten.