PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Habilitering, rehabilitering og behandling
 4. Tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser

Tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser

Kort fortalt

 • Samlet oversikt over hjelpetiltak for mennesker med utviklingshemming og/eller fysisk funksjonsnedsettelse.
 • Helse- og velferdskontoret ditt kan gi deg mer informasjon og hjelpe deg med å søke.
Trening for rullestolbruker

Trening for rullestolbruker
Foto: Mine Kristin Seren

Trenger du hjelp? Kontakt helse- og velferdskontoret

Helse- og velferdskontorene skal gi råd og veiledning, og legge til rette for gode tjenester til de som trenger det. Kontorene har oversikt over aktuelle hjelpetiltak og kan etter søknad fatte vedtak om avlastning, plass i bofellesskap, støttekontakt, individuell plan, omsorgsstønad etc.

Ta kontakt med ditt aktuelle helse- og velferdskontor.

Praksisplass, arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid

Praksisplass (PFF)

Et arbeidsrettet aktivitetstilbud på en vanlig arbeidsplass for mennesker med funksjonsnedsettelser. De som har praksisplass får en fadder på arbeidsplassen og oppfølging av ansatte i praksisplassordningen.

For å søke om praksisplass må du ha uføretrygd og varig nedsatt arbeidsevne.

For mer informasjon og hjelp til å søke – kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Arbeidstrening

Et tilbud for deg som vil ut i arbeidslivet.
For å få mer informasjon og hjelp til å søke – kontakt ditt NAV-kontor.

Varig tilrettelagt arbeidet (VTA)

Du kan får varig tilrettelagt arbeid hvis du har uføretrygd og behov for et varig tilrettelagt arbeid med oppgaver som er tilpasset deg.

Avlastning til pårørende for barn med ulike funksjonshemminger

Avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for et familiemedlem med ulike funksjonshemminger.

Avlastning skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Avlastning er gratis. 

Avlastning kan gis på ulike måter og i ulikt omfang: 

 • Avlastning hjemme hos en avlaster
 • Avlastning i bolig:
  Tjenesten blir gitt på døgnbasis til foreldre og foresatte som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
 • Skole-/fritidsavlastning for ungdommer som går på videregående skole:
  Avlastning etter skoletid og i deler av skolens ferier for elever i videregående skole.
 • Avlastningsturer: 
  Et tilbud til fysisk funksjonshemmede barn og unge opp til 18 år som består av tre helgeturer og en sommertur (cirka én uke) i løpet av et år. 

For mer informasjon og hjelp til å søke  – kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Tilrettelagt barnehage- og skoletilbud

Les om kommunens tilbud for barnehagebarn og elever med spesielle behov.

Fritidstilbud til barn, ungdom og voksne med psykisk utviklingshemming eller funksjonsnedsettelser

Ungdom- og fritidsavdelingen i kommunen har flere tilbud om tilrettelagt fritid. Tilbudene er bydekkende og med trygge voksne. Aktivitetene foregår på kveldstid og i helger. Dersom du trenger hjelp for å delta må du ha med deg ledsager. De fleste tilbudene er gratis, og brukermedvirkning er sentralt i alle tilbudene. 

Friskus fritidsklubb

Friskus fritidsklubb

Friskus fritidsklubb er for deg mellom 13 og 18 år. Dersom du trenger hjelp for å delta, må du ha med deg ledsager. Her kan du treffe venner, gjøre ulike kjekke aktiviteter som diskotek, spill, konkurranser eller det du har lyst til. Klubben har åpen kiosk.

Åpningstider: Tirsdager: Klokken 17.45 – 20.30. 
Sted Tjensvoll bydelshus i Grevlingen ungdomslokale, Morgedalsveien 60, 4021 Stavanger

Torsdagstreffen

Torsdagstreffen er for deg over 18 år. Dersom du trenger hjelp for å delta, må du ha med deg ledsager. Her kan du treffe venner og gjøre ulike kjekke aktiviteter som dans, spill, talentkveld, quiz og konserter. Torsdagstreffen har kafeåpent.

Åpningstider: Torsdager:  18:00 – 21.00. 
Sted Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60, 4021 Stavanger

Fredagskafé

Fredagskafeen er for deg over 18 år som ikke trenger ledsager.
Kafeen er et hyggelig sted hvor du kan du treffe venner, gjøre ulike kjekke aktiviteter eller lytte eller kjøpe varm mat hvis du ønsker.

Åpningstider: Annenhver fredag i oddetallsuker, kl. 18.30 – 21.30
Sted Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60, 4021 Stavanger

Vår- og høstfest

Vårfesten og høstfesten er for voksne. Her spiller musikere opp til dans for glade festdeltakere og finkjolen må gjerne på! Kafeen er åpen. Mens vårfesten arrangeres av Tilrettelagt fritid, arrangeres høstfesten i et samarbeid med fritidsavdelingene i Sola, Randaberg og Stavanger kommune.

Tid og sted
: Ta kontakt for mer informasjon.

Talentiaden i Sola kulturhus

Talentiaden er et kulturarrangement som arrangeres hvert andre år i Sola kulturhus. Her kan du melde deg på og vise fram det du er interessert i. Du kan velge mellom musikk, sang, dikt, dans, foto, kunst eller kanskje et helt annet kulturuttrykk du er interessert i! Prisutdelingen foregår ved en jury.

Du velger selv om du vil være publikum eller delta i den flotte forestillingen. Kulturmønstringen arrangeres i et samarbeid med fritidsavdelingene i Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger kommune. 

Kontaktinformasjon - Tilrettelagt fritid
Tjensvoll bydelshus
Besøksadresse: Morgedalsveien 60, 4021 Stavanger
Telefon: 5150 8766/ 5150 8795
E-post: tjensvoll.bydelshus@stavanger.kommune.no

Kontaktpersoner:
Özhan Kütük
E-post: okutuk@stavanger.kommune.no

Jorunn K. Lervold
E-post: jorunn.lervold@stavanger.kommune.no

Dagtilbud for mennesker med utviklingshemming 

Et tilbud på dagsenter skal gi deg et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt aktivitetstilbud som bidrar til en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tilbudet skal være forutsigbart. Vi vektlegger arbeidsrettede aktiviteter, kommunikasjon, fysisk aktivitet, sansestimulering og sosial fungering.

Stavanger kommune har flere dagsentere for deg med utviklingshemming:

 • Hillevåg arbeidsgård
 • Fregatten dagsenter
 • Kalhammaren aktivitetssenter
 • Tjensvoll aktivitetssenter og SFA
 • Aktivitetshuset Hjalmar Johansensgt. 6
 • Mosvangen aktivitetssenter

Dagsenter er gratis.

For mer informasjon og hjelp til å søke  – kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Dagsenter for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse

Tjensvolltunet dagsenter er primært for yngre personer med MS og andre nevrologiske lidelser.

De holder åpent mandag-fredag 08.30-14.00. Senteret tilbyr vurdering og gruppetrening med fysioterapeut, frokost og middag med mer. Det er egenbetaling på plass ved dagtilbud.

Hva det koster, finner du i informasjonen om egenbetaling.

 

For mer informasjon og hjelp til å søke  – kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming og/eller fysisk funksjonsnedsettelse

Bofellesskap er et tilrettelagt botilbud med stedfast bemanning hele eller deler av døgnet. Enkelte steder har Stavanger kommune satelittleiligheter/omkringliggende leiligheter der beboeren får oppfølging av bemanningen fra bofellesskapet. 

I et bofellesskap har du egen leilighet som består av kombinert stue/kjøkken, bad og soverom og er ofte på 40-50m2.

Stavanger kommune tilbyr botilbud for barn og ungdom med ulike funksjonsnedsettelser.

For mer informasjon og hjelp til å søke  – kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmehjelp, hjemmesykepleie, miljøtjeneste og omsorgsstønad.

Disse tilbudene kan være aktuelle for deg med ulike funksjonsnedsettelser. 

For mer informasjon og hjelp til å søke  – kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Støttekontakt for deg med funksjonsnedsettelse

Støttekontakt er en ordning for deg som har behov for assistanse til å få en aktiv og meningsfull fritid. Den som trenger hjelp, kan være barn, ungdom, voksen eller eldre. 

Tilbud om støttekontakt er gratis, men eventuelle utgifter til aktiviteter må dekkes av den enkelte. 

For mer informasjon og hjelp til å søke – kontakt ditt helse- og velferdskontor.

Funksjonsnedsettelse og bruk av individuell plan

Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester og tiltak du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene.