PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Flyktningtjenesten i Stavanger
  4. Digital borger (datakurs for minoritetsspråklige)

Digital borger (datakurs for minoritetsspråklige)

Kort fortalt

Digital borger er et datakursopplegg utviklet av flyktningtjenesten i Stavanger og Johannes læringssenter. Her finner du oppgaver, videoer og læreplaner for andre kommuner som ønsker å ha tilsvarende opplegg. 

Digital Borger

Digital Borger er navnet på datakursa utvikla av Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Stavanger. Prosjektet starta på Johannes Læringssenter som fikk støtte fra IMDi i 2018, og har blitt videreutvikla på Flyktningtjenesten i Stavanger som fikk støtte fra IMDi i 2020. Vi har laga mange oppgaver for å øve opp dataferdigheter, videoer til en del av oppgavene, og en veileder om hvordan være en god kursholder i data for denne gruppa. Kursa er på tre nivå for å være tilpassa både alfadeltakere som ikke har brukt datamaskin fra før, og høyt utdanna flyktninger med mye dataerfaring, som bare trenger en introduksjon til dataprogramma på norsk.

Oppgaver og læreplaner

Her finner du læreplaner og terminplaner for kurs på tre nivå. Oppgavene ligger åpent på nettet, du kan lage en egen kopi hvis du vil jobbe videre med de selv. I Flyktningtjenesten i Stavanger bruker vi Classroom som læringsplattform, men oppgavene kan også deles i andre læringsplattformer eller på papir.

Se oppgaver og ressurser i Digital Borger

Se læreplaner for datakurs hos Flyktningtjenesten i Stavanger

Datakurs for tre nivåer

Vi har valgt å dele våre datakurs i tre nivåer.

  • Data0 (data null) er for deltakere med lite eller ingen dataerfaring, ofte alfadeltakere og spor 1 med lite skolebakgrunn. Dette kurset er en introduksjon til datautstyr, tastatur og enkel bruk av internett. 
  • Data 1 er for deltakere med litt dataerfaring, ofte spor 1. Dette kurset er en introduksjon til kontorprogrammer som skriveprogram og regneark, bruk av oversettelsesverktøy og bruk av internett.
  • Data 2 er for deltakere som har brukt en del data fra før, ofte spor 2 og 3. Dette kurset er en gjennomgang av kontorprogrammer som deltakerne kommer til å møte på jobb og skole, som skriveprogram, regneark, presentasjon og bruk av internett. Våre deltakere har som regel minst et kurs på 50 timer over tre måneder, mange har kurs i seks måneder eller mer.

Videoer til bruk i undervisning

Vi har opprettet en egen youtube-kanal på youtube.com/c/digitalborger2018

Digital borger på youtube
Digital borger på youtube

Veileder for kursholder i datakurs for flyktninger

Vi har utviklet en veileder i hvordan være en god kursholder i data i datakurs for flyktninger og andre med innvandrerbakgrunn som har svake norskkunnskaper og lite skolegang. Her går vi gjennom viktige prinsipp for voksenopplæring for denne gruppa, og kommer med praktiske tips fra undervisninga. 

Last ned veileder

Facebook-gruppe for kursholdere

Vi har oppretta ei Facebook-gruppe for alle som jobber med kurs i data og digitale ferdigheter i introprogrammet og voksenopplæringa. Bli med! https://www.facebook.com/groups/509745392886124

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om Digital borger, kontakt fagleder i kvalifiseringsteamet Line Weggeberg

Telefon:
51 91 21 37
E-post:
line.weggeberg@stavanger.kommune.no