PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Vei og trafikk
 3. Gratis kollektivreiser

Gratis kollektivreiser 2023

Kort fortalt:

 • Fra 3. juli til 31. desember 2023 betalte Stavanger kommune kollektivreisene i sonen Nord-Jæren for innbyggerne i kommunen.
 • Totalt betalte kommunen nær 131 millioner kroner for innbyggernes billetter på buss, tog og båt.
 • Det pågår evaluering og forskning etter gratis-ordningen. Rapporter blir publisert på denne siden.

Information in other languages

Hvor få tak i billetter nå?

Det er ingen grunn til å slutte å reise kollektivt. Billettprisene her i regionen kommer godt ut sammenlignet med de andre store byene.

Om ordningen med gratis kollektivtrafikk

Fra 3. juli til og med 31. desember 2023 betalte Stavanger kommune billettene for innbyggernes kollektivreiser i sonen Nord-Jæren.

Ordningen ble innført i nært samarbeid mellom Stavanger kommune og Rogaland fylkes kollektivselskap Kolumbus. Ordningen ble gjennomført ved at innbyggerne

 • registrerte seg i et kollektiv-register kommunen opprettet for å kontrollere innbyggerdata mot folkeregisteret.
 • bestilte billetter de trengte på Min Side på kommunens nettsted.
 • fikk billettene automatisk sendt til Kollektivselskapet Kolumbus sin billett-app

Innbyggere som ikke hadde anledning til å bruke digitale billetter, fikk billettene inn på et reisekort. De kunne enten sende inn bestillingsskjema på nett eller få hjelp over skranke, enten i Kolumbus sin kundeservice eller i kommunens innbyggerservice.

Over 95 prosent av de som hentet ut gratisbilletter, brukte den digitale løsningen.

Tekniske grunner gjorde at innbyggere som reiste med hurtigbåter mellom Stavanger og ryfylkeøyene i kommunen, måtte legge ut for billetter selv og få dem refundert i etterkant, gjennom en egen refusjonsordning.

Politiske vedtak om gratis kollektivreiser

 • Mai 2023: Kommunestyret vedtok å innføre gratis kollektivreiser for innbyggerne fra og med 3. juli samme år, med en økonomisk ramme på inntil 200 millioner kroner. Vedtaket var en del av kommunestyrets behandling av årsrapport og regnskap for 2022.

  Se saksframlegg og vedtak.

 • November 2023: Bystyret vedtok å avslutte ordningen innen 31. desember, og å overføre midlene som var til overs i ordningen til kommunens klima- og miljøfond, som gir støtte til flere ulike klima- og miljøtiltak. Vedtaket var en del av bystyrets behandling av økonomisk tertialrapport.

  Se saksframlegg og vedtak.

I tiden mellom vedtaket om å innføre gratis kollektivreiser for innbyggerne og vedtaket om å avvikle ordningen, var det det kommunevalg. Flertallet skiftet fra Ap, MDG, Sp, SV, Folkets parti og Rødt, som sørget for å innføre ordningen, til Høyre, FrP, KrF og Venstre, som avviklet den.

Etter valget ble det ellers bestemt at kommunestyret skulle skifte navn til bystyret.

Tallenes tale

Antall billetter

Ved årets og ordningens slutt hadde kommunen betalt nær 637 000 billetter av ulike typer og varighet, som innbyggerne har hentet ut.

Vel 603 000 av disse har innbyggerne aktivert i appen eller validert på stasjon eller ombord. Dette må de gjøre for at billetten skal være gyldig.

Fordeling ulike billettyper i hele perioden (3. juli - 31.desember):

 • 30-dagsbilletter: ca 31 %
 • Ungdomskort 30-dager: ca 5 %
 • 7-dagersbilletter: ca 11 %
 • 24-timersbilletter: ca 33 %
 • Enkeltbilletter: ca 21 %

Kostnader

 • Stavanger kommune brukte totalt 133,5 millioner kroner på ordningen med gratis kollektivtrafikk.
 • 131 millioner av disse er betaling til Kolumbus for billettene innbyggerne hentet ut.
 • 2,5 millioner kroner av totalbeløpet ble brukt til utvikling og drift av ordningen.

Opprinnelige kostnader for billetter var 146 millioner kroner, men fylkeskommunen, som eier Kolumbus, betalte 15 millioner tilbake til kommunen. Kommunen skulle slippe å betale for periodebilletter innbyggerne hadde hentet ut, men brukt lite.

Bystyret hadde bevilget opp til 200 mill. kr til ordningen med gratisbilletter. Restbeløpet på 66,5 millioner kroner ble overført til kommunens klima- og miljøfond, som gir støtte til ulike klima- og miljøtiltak.

Forskning og evaluering

Stavanger kommune samarbeider med Kolumbus og Rogaland fylkeskommune om evaluering av tiltaket med gratis kollektivreiser for innbyggerne i Stavanger. Vi søker også samarbeid med Universitetet i Stravanger.

TØI: Flere reiste når det var gratis

Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført en undersøkelse på oppdrag fra Kolumbus. Den konkluderer med at bruken av kollektivtrafikk i Stavanger har økt 11 prosent som følge av innføringen av gratis kollektivtrafikk for innbyggerne i Stavanger. Effekten ordningen har hatt for bruken av bil og sykkel er noe mer usikker.

UngLab: Gratisreiser ga frihet og mindre forskjeller

Ved hjelp av UngLab-metoden, utviklet av Stavanger kommune og konsulentselskapet Sopra Steria, har ungdom intervjuet ungdom.

I en tid da færre unge bruker egen sykkel, oppga mange at gratisreiser ga dem større frihet til å reise. Flere meldte også at forkjellene i venneflokken ble mindre.

Ansatte i kommunen: Samtaler med passasjerer

For å få bredere innsikt i synspunkt om ordningen før den ble avviklet, reiste fagpersoner i kommunen rundt med buss, tog og båt og lyttet til ulike brukere av kollektivtransport. 

Ut over våren 2024 skal vi få analysert hvilken betydning tiltaket har hatt for ulike deler av befolkningen. Hvordan gratisordningen har påvirket trafikkutvikling og passasjerstatistikk skal også undersøkes nærmere.

Vi vil gjøre data og innsikt tilgjengelig for forskning.

Kontaktinformasjon

Grønn buss i rundkjøring, med biler i bakgrunnen.