PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Piggdekk2022

Fortsatt et høyt antall piggfrie vinterdekk

Som i fjor kjører 91 prosent av bilene i Stavanger-regionen med piggfrie vinterdekk. Nå er gebyret på piggdekk på høring.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

I februar ble dekktypen til nesten 2000 kjøretøy i byområdet Stavanger/Sandnes sjekket. Resultatet for 2023 viser at 91 prosent av kjøretøyene hadde piggfrie vinterdekk, mens 9 prosent brukte piggdekk.

– Det er gledelige tall. At så mange kjører piggfritt er bra for luftkvaliteten, for piggdekkbruk gir mer svevestøv enn piggfrie vinterdekk, sier miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus.

Oversikt over antall piggdekk i Stavanger-regionen
Piggdekkandel byområdet Stavanger/Sandnes (kilde: Statens Vegvesen)

Statens vegvesen har gjennomført piggdekktellinger i byområdet Stavanger/Sandnes hvert år siden 2001. I løpet av denne perioden har andelen piggfrie vinterdekk økt fra 68 til 91 prosent. 

Piggdekk-gebyr kr 1400, uten pigg kr 0

– Piggdekkgebyr har vært et veldig effektivt virkemiddel for å redusere piggdekkbruken og således redusere mengden svevestøv i luften. Etter at gebyret ble innført i 2017, er piggdekkbruken mer enn halvert i Stavanger, forteller Aalhus.  

Piggdekkgebyret på høring

I mai 2021 vedtok kommunestyret i Stavanger at piggdekkgebyret skal avvikles etter årets sesong. 

– Piggdekkgebyr er innført som et luftkvalitetstiltak for å redusere piggdekkbruken, og gebyrordningen er hjemlet i en lokal forskrift. For å kunne oppheve en lokal forskrift må det på høring. Vi må også sende en søknad til Vegdirektoratet om tillatelse for å avvikle ordningen på piggdekkgebyr, sier Aalhus. 

Avviklingen av piggdekkgebyret er nå på høring. Fram til 21. april kan alle komme med innspill og synspunkter på avviklingen av den lokale forskriften. 

Flere kjører med piggfrie dekk innenfor kommunegrensa? 

Vegdirektoratet publiserer ikke et eget tall for Stavanger kommune. Bakgrunnen er at Stavanger og Sandnes er en meget tett bo- og arbeidsmarkedsregion. Det blir derfor stor usikkerhet i resultatet ved kun å bruke Stavangers tellepunkter som grunnlag for det offisielle piggfritallet for Stavanger. 

– Klima- og miljøavdelingen har imidlertid fulgt opp det politiske vedtaket om piggfriandel for kun Stavanger kommune. Andelen piggfrie vinterdekk i Stavanger, beregnet på grunnlag av dataene fra målepunktene i Stavanger, er 93 prosent i 2023. Dette tallet er ikke nevnt i den offisielle rapporten på piggfrie dekk i Stavanger, forteller Aalhus. 

 Du kan lese mer om piggdekk og gebyret i Stavanger her.