PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Skoler og barnehager fortsatt på rødt nivå

Skoler og barnehager fortsatt på rødt nivå

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Stavanger vil være på rødt tiltaksnivå til og med fredag 7. mai.

Denne nyhetssaken er mer enn en måned gammel. Innholdet kan derfor være foreldet eller ikke oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Oppdatering 04.05.21: Grunnskoler og barnehager tilbake til gult nivå fom. mandag 10. mai

- Mange av de som har testet positivt den siste tiden, er elever eller barnehagebarn. Det gjør at mange skoleklasser er i karantene eller ventekarantene. For å oppnå en nedgang i smitten, og sikre at vi har tilstrekkelig kapasitet på smittesporing, må vi forlenge vedtaket om rødt nivå, forklarer helsesjef Runar Johannessen.

- Takk for innsatsen!

Ordfører Kari Nessa Nordtun takker for innsatsen så langt.

- Jeg vet at mange barn savner venner på andre kohorter, og at reduserte åpningstider kan være upraktisk for foreldre. Rødt nivå krever også en ekstrainnsats fra de mange dyktige ansatte i skoler og barnehager som skal organisere en annerledes hverdag. Tiltaksnivået har hatt stor effekt i å få ned smittetallene, og jeg håper at situasjonen er enda mer positiv når vi skal gjøre en ny vurdering i neste uke, sier ordføreren.

Rødt tiltaksnivå

Det vil fremdeles være begrensninger i åpningstider i barnehagene og i SFO, samt varierende oppmøtetidspunkt. Din barnehage og skole vil gi deg utfyllende informasjon i løpet av uken.  

Rødt tiltaksnivå i barnehager og skoler innebærer blant annet begrensning av kontaktpunkter og størrelser på grupper. Rødt nivå viser til barnehager og skoler sin trafikklysmodell. Denne beskriver hvilke smitteverntiltak skal følges. Les mer om hva rødt nivå innebærer i smitteveilederne her.  

Bør redusere aktivitetsnivået på fritiden

Stavanger kommune anbefaler at barn og unge under 20 år i denne perioden reduserer aktivitetsnivået og ikke har mer enn én enten idrett- eller fritidsaktivitet i uken - og at organisasjonene i størst mulig grad forsøker å ha faste grupper gjennom uken.

Hvem kan få tilbud om plass for sine barn i barnehage og barneskole når disse har redusert åpnings- og oppholdstid?  

Tilbud gjelder for barn og elever under 12 år, som har minst én forelder ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon eller andre kritiske virksomhetsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen av utbruddet av covid-19. 

Følgende presiseres: 

  • Barn som har minst én foresatt i en kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov skal ha tilbud i barnehagen eller på skolen/i skolefritidsordningen. 

Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, vurderes i hvert enkelt tilfelle, og tar utgangspunkt i behovet som skal ivaretas. Det tilbudet barn normalt har i barnehagen, på skolen og i skolefritidsordningen, vil utgjøre en ytre ramme for hvor omfattende tilbudet kan være.  

  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personelle i kritisk eller viktig samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave. 
  • Det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider innenfor en kritisk eller viktig samfunnsfunksjon. Dette gjelder også for tilfeller der barnet ikke bor sammen med begge foresatte.  
  • Kommunen skal også sørge for at det etableres et tilbud for barn og unge med særlige behov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid.  
  • Skole- og barnehageeiere skal som tidligere foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om utvidet tilbud på grunn av samfunns- eller virksomhetsfunksjon. Det er ikke klagerett på avslag. 

Hver enkelt foresatt må ta kontakt med virksomhetsleder/rektor om dette. 

Pressekontakter:

Ordfører Kari Nessa Nordtun, mob. 975 72258

Helsesjef Runar Johannessen, mob. 410 15155

Oppvekst- og utdanningsdirektør Helene Ohm, mob. 400 32 243