PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune

Planoversikt

Hvilke planer jobber vi med i kommunen nå? Hvilke planer er ferdigstilt og hvilke er under arbeid? Her er en oversikt.

Hvert fjerde år vedtar politikerne hvilke planer som trengs, hvilke planer som skal revideres, og hvilke som skal fortsette å gjelde. Her er kommunestyrets vedtak.

I oversikten nedenfor kan du finne oppdatert informasjon om hvilke planer som tilhører hvilket utvalg, kontaktpersoner, lenker til planen, gyldighetsperiode og status for planene.

Oversikten omfatter samfunnsplaner, samt kommuneplanen og pågående områdereguleringer. Øvrige arealplaner (reguleringsplaner) finner du på arealplaner.no 

Vi har også laget en ny portal som samler både arealplaner, samfunnsplaner og høringer på ett sted: stavangerplaner.no