PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon
 3. Miljø og klima
 4. Støtte til varmepumper

Støtteordning for varmepumper

Kort fortalt:

 • Søknadsfristen for å søke om støtte til kjøp av varmepumpe gikk ut 21. november 2023.
 • Totalt har rundt 2900 boligeiere fått tilsagn om støtte til å kjøpe luft-til-luft-varmepumpe i 2023, og rundt 3300 fikk tilsagn i 2022. 
 • Fristen for å sende inn utbetalingsskjema og dokumentasjon gikk ut 1. juni 2024.
 • Varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket til oppvarming og er et godt klima- og miljøtiltak.

Information in other languages

Fristene har gått ut     

Fristen for å søke støtte gikk ut 21. november 2023. Og fristen for å sende inn nødvendig dokumentasjon og kvitteringer fra kjøp og montering av varmepumpen gikk ut 1. juni 2024. Venter du på utbetalingen av støtten? Se avsnittet nedenfor. 

varmepumpe

 

Når får du utbetalt støtten?  

Etter at du har sendt inn utbetalingsskjemaet, vil saksbehandlingen normalt ta inntil åtte uker. Om utbetalingsskjemaet og de vedlagte kvitteringene er mangelfulle, vil det forlenge behandlingstiden noe. Hvis vi trenger mer dokumentasjon, blir du kontaktet på e-post eller telefon.    

Hvis dokumentasjonen er i orden, setter vi pengene inn på kontoen du oppga i søknaden. Følg med på kontoen din – vi sender ingen melding om utbetaling.     

Hvis vilkårene for å få støtte ikke var oppfylt, skal du ha fått skriftlig beskjed om dette.  

Hvor mye ga kommunen i støtte?  

 • Støtten kunne utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, men ikke mer enn 6000 kroner per varmepumpe. Det vil si at støtten ble på 6000 kroner hvis kjøp og montering til sammen kostet 15 000 kroner eller mer.    
 • Hvis vilkårene for ordningen ikke var oppfylt, hadde kommunen mulighet til å trekke støtten tilbake.

Hva ble ikke støttet?  

 • Ordningen gjaldt kun for luft-til-luft-varmepumper.   
 • Kommunen ga ikke støtte til andre typer varmepumper, som luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper, avtrekksvarmepumper eller andre typer.   
 • Det ble ikke gitt støtte til flere varmepumper i én og samme boenhet.   
 • Ordningen gjaldt ikke for hytter eller andre fritidsboliger, garasjer eller for næringsbygg, og ikke for boliger eller andre bygg i andre kommuner enn Stavanger kommune.  
 • Du måtte ha inngått avtale om kjøp av varmepumpe hos godkjent forhandler. Kjøp fra privatpersoner eller kjøp av brukt varmepumpe ble ikke støttet.    
 • Varmepumpen måtte være installert av godkjent montør som hadde eget registrert firma eller er var ansatt i et registrert firma. Egenmontering var ikke tillatt. 
 • Varmepumpens plassering måtte være i tråd med kommunens retningslinjer.   
 • Av hensyn til naboer måtte utedelen av varmepumpen bli montert slik at støynivået var innenfor regelverket og norsk standard (NS8175). Informasjon om plassering og hensyn til støy finner du her. 

Hvorfor hadde vi denne ordningen?  

Innføringen av denne støtteordningen er et klima- og miljøtiltak. Energi er en viktig ressurs, og varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket til oppvarming. Jo mer energi vi bruker, desto mer må forsyningen bygges ut. Det krever store ressurser og vil ofte føre til inngrep i naturen og i nærmiljøer. 

Du kan finne andre miljøvennlige støtteordninger her.

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:
Vikevåg: Asalveien 6
Judaberg: Judabergvegen 6.