PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Støtte til varmepumper

Støtteordning for varmepumper

Kort fortalt:

 • Søknadsfristen for å søke om støtte til kjøp av varmepumpe gikk ut 21. november 2023.
 • Alle søkerne har fått tilsendt svarbrev på om de kunne få støtte.
 • For deg som fikk tilsagn om støtte i oktober 2023, finner du mer informasjon her.
 • For å få utbetalt støtten, må vilkårene for ordningen være oppfylt. 
 • Fristen for å sende inn dokumentasjon, er forlenget til 1. juni 2024.

Information in other languages

Høsten 2023 hadde Stavanger kommune to søknadsrunder med støtte til kjøp av varmepumpe. Informasjon for de som søkte i oktober og november finner du nedenfor.

Til deg som søkte om støtte i november 2023:

 1. Du har fått tilsendt svarbrev på om du har fått tilsagn eller ikke. Sjekk den digitale postkassen!
 2. Dette gjør du hvis du fikk tilsagn: Etter at du har kjøpt og fått varmepumpen installert fyller du ut et utbetalingsskjema. Lenke til skjemaet ligger i svarbrevet (tilsagnet). 
 3. Husk å ta vare på kvitteringen for kjøp og installasjon av varmepumpen. Kvitteringene trenger du for å fylle ut utbetalingsskjemaet.
 4. Fristen for å sende inn utbetalingsskjemaet er 1. juni 2024.

  

varmepumpe

 

Til deg som fikk tilsagn om støtte i oktober 2023:  

 1. Du har fått et svarbrev med lenke til et utbetalingsskjema.
 2. Etter at du har kjøpt og fått varmepumpen installert fyller du ut utbetalingsskjemaet. Hvis du har fått avslag på søknaden, har du heller ikke fått et utbetalingsskjema.
 3. Husk å ta vare på kvitteringen for kjøp og installasjon av varmepumpen. Du trenger dem og referansekoden fra tilsagnsbrevet for å fylle ut utbetalingsskjemaet.
 4. Fristen for å sende inn dokumentasjon er 1. juni 2024.

Dette må du vite: 

 • Støtten gjelder for kjøp og montering av luft-til-luft varmepumpe. Disse kan installeres i alle typer boliger uten at det trengs noen spesiell tilrettelegging av oppvarmingssystemet. 
 • Varmepumpen må ha en utedel og en innedel. 
 • Du må ha inngått avtale om kjøp av varmepumpe hos godkjent forhandler etter 1. juli 2023. Kjøp fra privatpersoner eller kjøp av brukt varmepumpe blir ikke støttet.
 • Ordningen gjelder for varmepumper som installeres for oppvarming av private boliger i Stavanger. Det kan for eksempel være enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller leilighet. 
 • Det blir kun gitt støtte til én varmepumpe per boenhet. Det gjelder også om støtten er blitt gitt i tidligere støtterunder i 2022 og 2023. Boenheten må være godkjent som bolig av Stavanger kommune.
 • Hvis du bor i borettslag eller sameie, bør du forhøre deg med styret om det er lov å sette opp varmepumpe og hvilke regler som gjelder.  
 • Hvis du har fått godkjent søknader for varmepumper i flere boenheter, må du sende inn én utbetalingsmelding for hver av dem etter at varmepumpen er kjøpt og installert.    
 • Varmepumpen må være installert av godkjent montør som har eget registrert firma eller er ansatt i et registrert firma. Vi anbefaler at du inngår serviceavtale, ettersom varmepumper krever vedlikehold. Egenmontering er ikke tillatt. 
 • Det kan være nødvendig å oppgradere strømkapasiteten i boligen. Kostnader for dette blir ikke dekket av denne støtteordningen. 
 • Varmepumpens plassering må være i tråd med kommunens retningslinjer og retningslinjene som gjelder for støy 
 • Hvis varmepumpen kjøpes på avbetaling, må du legge ved dokumentasjon på avtalt betalingsplan, og kvittering på at minst 6000 kroner er betalt. Det finnes forhandlere som tilbyr gunstige betalingsløninger, som for eksempel rentefri avbetaling. 

  Disse vilkårene gjelder både for deg som søkte i oktober og i november 2023.

Hva blir ikke støttet? 

 • Ordningen gjelder kun for luft-til-luft-varmepumper. 
 • Kommunen gir ikke støtte til andre typer varmepumper, som luft-til-vann-varmepumper, væske-til-vann-varmepumper, avtrekksvarmepumper eller andre typer.  
 • Det blir ikke gitt støtte til flere varmepumper i én og samme boenhet. 
 • Du kan ikke få støtte for en boenhet som du har fått utbetalt støtte for i tidligere runder, som ble lyst ut i 2022 og 2023.  
 • Ordningen gjelder ikke for hytter eller andre fritidsboliger, garasjer eller for næringsbygg, og ikke for boliger eller andre bygg i andre kommuner enn Stavanger kommune. 
 • Leietakere av en bolig får ikke støtte.

Hvor mye gir kommunen i støtte?  

 • Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av kostnadene for kjøp og montering av varmepumpen, men ikke mer enn 6000 kroner per varmepumpe. Det vil si at støtten blir på 6000 kroner hvis kjøp og montering til sammen koster 15 000 kroner eller mer.  
 • Hvis vilkårene for ordningen ikke er oppfylt, har kommunen mulighet til å trekke støtten tilbake.   

Hvem kunne søke om støtte?  

 • Eier av privat bolig i Stavanger kommune kunne søke om støtte.  
 • Eieren av boligen det gjaldt, kan bo i en annen kommune, men boligen hvor varmepumpen skal installeres, må være i Stavanger kommune.  

Hvorfor har vi denne ordningen?  

Innføringen av denne støtteordningen er et klima- og miljøtiltak. Energi er en viktig ressurs, og varmepumper er effektive for å redusere strømforbruket til oppvarming. Jo mer energi vi bruker, desto mer må forsyningen bygges ut. Det krever store ressurser og vil ofte føre til inngrep i naturen og i nærmiljøer.  

Du kan finne andre miljøvennlige støtteordninger her.

I tillegg til disse er det flere byggevarehus som selger varmepumper, og som også kan henvise til godkjente montører.  

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:
Vikevåg: Asalveien 6
Judaberg: Judabergvegen 6.