PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Barnehage
  4. Kvalitet i barnehagen
  5. Flerspråklige barn

Flerspråklige barn

Kort fortalt

Barn med flerspråklig bakgrunn skal ivaretas på en god måte i stavangerbarnehagen. 

Barn med flerspråklig bakgrunn

Barn med flerspråklig bakgrunn kan få prioritet i barnehageopptaket.

Barnehagene i Stavanger har god kunnskap om hvordan tilrettelegge for at alle barn er inkludert i lek og aktivitet. I arbeid med barn og i samarbeid med foreldre ses mangfoldet som en ressurs, og personalet arbeider med å støtte barns flerspråklige og norskspråklige utvikling.

Alle barnehager har tilbud om veiledning og kompetanseheving fra veilederkorps for arbeid med flerspråklige barnehagebarn ved Johannes læringssenter, og tverrfaglige barnehageteam.

Barnehagetilbud for flyktningers barn

Barn av nyankomne flyktninger kan få barnehageplass ved Johannes læringssenter. Flyktningtjenesten søker i samråd med aktuelle familier om barnehageplass i læringssenterets barnehage.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6