Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Barnehage
 4. Kvalitet i barnehagen
 5. Planer og lovverk

Planer og lovverk

kort fortalt

 • Alle barnehager må følge nasjonale lover og planer.
 • Kommunale barnehager må også følge lokale planer.
 • Private barnehage har egne planer.

Nasjonale lover og planer

Barnehageloven, åpnes i nytt vindu.

 • Barnehageloven gir deg informasjon om barnehagens oppgaver og hva barnehagen må og kan gjøre.

Rammeplanen.

 • Rammeplanen gir deg informasjon om hvilke pedagogiske aktiviteter og tiltak barnehagen må jobbe med.

Veileder: Fra eldst til yngst

 • Veilederen gir deg informasjon om barns overgang fra barnehage til skole.

Forskrift om miljørettet helsevern

 • Forskriften bidrar til bedre miljø, trivsel og helse i barnehagen.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern.

 • Veilederen hjelper med tolkning og etterlevelse av forskriften og regelverket i barnehagene.

Lokale planer

Stadig bedre! Kvalitetsplan for Stavangerbarnehagen 2016-2019.(pdf, 5.17MB)

 • Her kan du lese om barnehagens arbeid med kvalitet og innhold i hverdagen. 

Handlingsplan mot mobbing i barnehage (pdf, 1.3MB)

 • Her finner du informasjon om arbeide mot mobbing i barnehagen.

Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO (pdf, 1.08MB)

 • Her kan du lese hvordan barnehagen, skolen og SFO sikrer at barnet ditt får en god og trygg overgang.

Pedagogisk IKT-strategi 2016-2019 (pdf, 2.92MB)

 • Her kan du lese hvordan det arbeides med digitale verktøy i barnehagen.

Implementeringsveileder (pdf, 2.1MB)

 • Denne planen beskriver hvordan barnehagen implementer nye planer og tiltak.

Basiskompetanse i Stavangerbarnehagen (pdf, 1.2MB)

 • Her kan du lese om kvalitetsplattformen i Stavangerbarnehagen.

Kompetanseplan for Stavangerbarnehagen 2016-2019 (pdf, 534kB)

 • Her kan du lese hvordan kompetanseutvikling foregår i Stavangerbarnehagen.

Kriterier for samordnet barnehageopptak (pdf, 191kB)

 • Her finner du informasjon om kriterier for samordna barnehage opptak for private og kommunale barnehager.

Stavangerbarnehagens uteareal (pdf, 1.7MB)

 • Denne planen beskriver kvalitet i barnehagens uteareal.

Vedtekter for kommunale barnehager (pdf, 611kB)

 • Her finner du detaljert informasjon om barnehageopptaket, forsikring i barnehagen, samarbeidsutvalg, permisjon,ferie og mere.

Plan for fysisk aktivitet (pdf, 1.38MB)

 • Her kan du lese hvordan barnehagen arbeider med fysisk aktivitet og en aktiv livsstil.

Veileder: Når foreldre ikke bor sammen (pdf, 356kB)

 • Denne veilederen gir deg informasjon om foreldre sitt ansvar når de ikke bor sammen.

Opptakskriterier for kommunale barnehager (pdf, 324kB)

 • Her finner du informasjon om opptakskriteriene.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no