PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Barnehage
  4. Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen

Kort fortalt

  • Foreldre som ikke bor sammen kan fylle ut et skjema som gir barnehagen oversikt over hvilke avtaler foreldrene har. 
  • Dette gjør barnehagen i stand til å følge opp barn og foreldre på best mulig måte, og letter samarbeidet mellom foreldre og barnehage.
  • Det er frivillig å fylle ut skjemaet.

For å følge opp foreldre og barn på best mulig måte er det ønskelig fra barnehagens side at foreldre som ikke bor sammen gir en oversikt over avtaler de har inngått seg imellom.

Dette gjøres enklest ved å fylle ut et skjema. Foreldre velger selv om de ønsker å fylle ut skjemaet.

Utfylt skjema oppbevares i barnets mappe og slettes når barnet slutter i barnehagen. Informasjonen i skjemaet er tilgjengelig for ansatte i barnehagen når det er nødvendig av hensyn til hensiktsmessig arbeidsordning.

Lovhjemmel er Personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 a (den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål).

Foreldre kan når som helst trekke samtykket ved å kontakte barnehagen og be om at opplysningene gitt i skjemaet slettes.

Skjema - foreldre som ikke bor sammen