PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Barnehage
  4. Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager

Kort fortalt

  • Private barnehager får driftstilskudd beregnet fra driftsutgiftene i kommunale barnehager.
  • I 2019 er tilskuddet 215 004 kroner for barn som er to år eller yngre og 96 381 kroner for barn fra tre år og opp.
  • I tillegg får private barnehager kapitaltilskudd og ekstra tilskudd for ny pedagognorm.
  • Familiebarnehager får nasjonale tilskuddssatser
  • Åpne barnehager får egne satser

Driftstilskudd

Driftstilskuddssatsene for ordinære og åpne barnehager beregnes ut fra regnskapsførte driftsutgifter i kommunale barnehager for to år tilbake. Administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter trekkes fra. Pensjon legges så til med nasjonalt bestemt påslag på 13 prosent, og administrasjonspåslag på 4,3 prosent.

Kommunen fastsetter én sats for små barn og én sats for store barn innen 31. oktober året før tilskuddsåret.

I 2019 gjelder følgende driftstilskuddssatser for ordinært barnehagetilbud:

Barn 0-2 år Årstilskudd 215 004
  Per måned blir det 17 917 
  Per oppholdstime blir det 99,54
Barn 3-6 år Årstilskudd 102 997 
  Per måned blir det 8 583
  Per oppholdstime blir det 47,68

For åpne barnehager gjelder følgende satser:

Månedlig sats per plass

Bhg med mer enn 15 timers åpningtid per uke

2 861
 

Bhg med mindre enn 16 timersåpningstid per uke

2 027

For familiebarnehager gjelder nasjonale satser for sone 1:

Barn 0-2 år Årstilskudd 158 200
  Per måned blir det 13 183
  Per oppholdstime blir det 73,24
Barn 3-6 år Årstilskudd 120 200
  Per måned blir det 10 017
  Per oppholdstime blir det 55,62

Kapitaltilskudd

For kapitaltilskudd gjelder nasjonale satser:

Godkjenningsår Kroner per heltidsplass
Til og med 2009 9 200
2010 til 2012 15 700
2013 til 2015 18 500
2016 og etter 22 500
Familiebarnehager 12 900

Ekstratilskudd til pedagogisk bemanning

Barn 0-2 år 2 214
Barn 3-6 år 1 230

Prognoseverktøy for ordinære barnehager