Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Elever med spesielle behov
 5. Spesialavdeling

Søk plass i spesialavdeling

Kort fortalt

 • I Stavanger er det et mål at flest mulig elever skal delta i vanlig undervisning på sin egen skole. 
 • Stavanger har egne tilbud for elever med særskilte behov, som for eksempel elever med psykisk utviklingshemming, autisme og/eller store sammensatte lærevansker, elever med hørselstap og/eller elever som har tegnspråk som første språk.  
 • Søknadsfrist er 15. januar hvert år. 
 • Foresatte søker på elektronisk søknadskjema.

Skoler som har avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring

Barneskoler: 

 • Eiganes, avdeling for tilpasset opplæring for elever med autisme
 • Gausel
 • Madlavoll, avdeling for tilpasset opplæring for elever med autisme og Smågruppene
 • Tasta, avdeling for tilpasset opplæring for elever med autisme
 • Madlamark, avdeling for elever med multifunksjonshemminger (1.- 10. trinn)
 • Auglend, avdeling for hørselshemmede (1. - 10. trinn)

Ungdomsskoler:

 • Gosen
 • Hinna
 • Lunde
 • Tastarustå

Slik prioriterer vi plasser i spesialavdelinger

Alle grunnskoleelever har rett til å gå på nærskolen og få sin opplæring tilrettelagt der. Stavanger kommune kan gi elever med omfattende behov for tilrettelegging opplæring ved skoler som har avdelinger med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud.

Stavanger kommune har et begrenset antall plasser i disse avdelingene. Foresatte kan søke plass ved disse tilbudene. Elevenes mulighet til å få plass på avdeling med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud er avhengig av antall ledige plasser.

Dersom det er flere søkere enn ledige plasser vil søkere som oppfyller et eller flere av følgende vilkår bli prioritert til ledige plasser:

 1. PPT har vurdert at eleven har sammensatte behov
 2. Har sakkyndig vurdering fra PPT som dokumenterer at eleven har behov for særskilt fysisk tilrettelegging og/eller tilråding om særskilt kompetanse som det ikke er rimelig å anta at nærskolen kan tilby innen rimelig tid
 3. Eleven har mottatt spesialundervisning ved nærskolen i samsvar med sakkyndig tilråding fra PPT

Hva må søknaden inneholde?

 • Sakkyndig vurdering fra PPT av nyere dato som dokumenterer og tilrår at eleven har behov for spesialundervisning i form av at opplæringssituasjonen blir lagt særskilt til rette gjennom hele skoledagen
 • Individuell opplæringsplan (IOP)
 • For skolestartere: Mål og tiltaksplan fra barnehagen

Søknadsfrist og søknadsskjema

Hva skjer videre med søknaden?

Alle søknader vil være ferdig behandlet innen 1. mars. Direktøren vil fatte enkeltvedtak om skoleplassering. Skoleplasseringen gjelder fra skoleårets start i august.

Rektor ved skolene fatter enkeltvedtak om spesialundervisning innen 1. juni.

Kontaktinformasjon

Skolefagstaben

Besøksadresse:

Arne Rettedals gate 12 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@​stavanger.kommune.no