Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Elever med spesielle behov
 5. Spesialavdeling

Tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring

Kort fortalt

 • Stavanger kommune har skoler som gir særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Tilbudet er tilrettelagt for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker.
 • Søknadsfrist er 15. januar
 • Du finner søknadsskjemaet ved å søke etter
  søknad om inntak til særskilt tilrettelagt opplæringstilbud i kommunens skjemaoversikt

Særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT)

Alle elever har rett til å få opplæringen tilrettelagt på egen nærskole. Stavanger kommune har også ni skoler med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker. For elever som ikke har nærskolerett vil søknad om STOLT-plass bli vurdert etter regler om fritt skolevalg.

Stavangerskolen har inkludering som grunnleggende verdi, og tilstreber at alle elever begynner på sin nærskole ved overgang fra barnehage til skole.

Begrenset antall plasser

Antallet elevplasser ved skolene er begrenset. Det gjelder også for skoler med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Ved plasstildeling vil følgende momenter bli vektlagt og veid mot hverandre:

 • Behov for universell utforming og særskilt fysisk tilrettelegging
 • Behov for særskilt kompetanse
 • Elevens rett til å gå på nærskolen
 • Sosial og/eller geografisk tilhørighet
 • Søsken på samme skole

Plasstildelingen vil ta utgangspunkt i en vurdering av barnets beste sett i sammenheng med andre barns behov og kapasiteten ved skolen.

Skoler som har særskilt tilrettelagt opplæringstilbud

Barneskoler: 

 • Eiganes
 • Gausel
 • Madlavoll
 • Tasta
 • Madlamark, avdeling for elever med multifunksjonshemminger (1.- 10. trinn)

Ungdomsskoler:

 • Gosen
 • Hinna
 • Lunde
 • Madlamark, avdeling for elever med multifunksjonshemminger (1.-10. trinn)

 • Tastarustå

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å søke om skoleplass for skoleåret 2022/2023 er 15. januar 2022. Søknad med vedlegg må være sendt innen 15. januar.

Søknadsskjema

Du søker ved å sende inn skjemaet søknad om inntak til særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Skjemaet finner du i kommunens skjemaoversikt.

Du logger inn på det elektronisk søknadsskjema ved å bruke ID-porten og minID. Barneverntjenesten søker for barn som de har omsorgsansvar for ved å sende brev.

Dersom du ikke har anledning til å søke elektronisk kan du søke ved å sende brev. Du må da huske å ha med disse opplysningene:

 • Barnets navn og fødselsdato, bostedsadresse
 • Foreldres navn og adresse og mobilnummer
 • Navnet på skolen som ønskes plass på, eventuelt andrevalg

For skolestartere må følgende dokumenter vedlegges:

 • PPTs sakkyndige vurdering, mål- og tiltaksplan
 • spesialpedagogisk rapport fra barnehagen

For elever som søker skolebytte må følgende dokumenter vedlegges:

 • PPTs sakkyndige vurdering, individuell opplæringsplan (IOP)
 • siste årsrapport for IOP


Søknad med vedlegg sendes til Stavanger kommune,

Oppvekst og utdanning v Unni Borg, postboks 8001, 4068 Stavanger.

Merk sendingen med «Søknad om særskilt tilrettelagt opplæringstilbud»

Når kan du forvente svar?

Rektor på skolen du søker plass på behandler søknaden. Du vil få skriftlig svar på søknaden i mars.

 

Kontaktinformasjon

Unni Lill Borg

Rådgiver

Telefon:
51 50 80 45
E-post:
unni.lill.borg@stavanger.kommune.no