Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Elever med spesielle behov
 5. Spesialavdeling

Tilbud om særskilt tilrettelagt opplæring

Kort fortalt

 • Stavanger kommune har skoler som gir særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Tilbudet er tilrettelagt for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker.
 • Informasjon om søknadsfrist vil komme i høst. 

Særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT)

Alle elever har rett til å få opplæringen tilrettelagt på egen nærskole. Stavanger kommune har også ni skoler med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker. For elever som ikke har nærskolerett vil søknad om STOLT-plass bli vurdert etter regler om fritt skolevalg.

Stavangerskolen har inkludering som grunnleggende verdi, og tilstreber at alle elever begynner på sin nærskole ved overgang fra barnehage til skole.

Begrenset antall plasser

Antallet elevplasser ved skolene er begrenset. Det gjelder også for skoler med særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Ved plasstildeling vil følgende momenter bli vektlagt og veid mot hverandre:

 • Behov for universell utforming og særskilt fysisk tilrettelegging
 • Behov for særskilt kompetanse
 • Elevens rett til å gå på nærskolen
 • Sosial og/eller geografisk tilhørighet
 • Søsken på samme skole

Plasstildelingen vil ta utgangspunkt i en vurdering av barnets beste sett i sammenheng med andre barns behov og kapasiteten ved skolen.

Skoler som har særskilt tilrettelagt opplæringstilbud

Barneskoler: 

 • Eiganes
 • Gausel
 • Madlavoll
 • Tasta
 • Madlamark, avdeling for elever med multifunksjonshemminger (1.- 10. trinn)

Ungdomsskoler:

 • Gosen
 • Hinna
 • Lunde
 • Madlamark, avdeling for elever med multifunksjonshemminger (1.-10. trinn)

 • Tastarustå
 • Auglend skole har en egen avdeling for hørselshemmede elever (1.-10. trinn)

Søknadsskjema

I år blir det endringer i søknadsfrist. Mer informasjon om dette - og lenke til søknadsskjema - vil komme i høst. 

 

Kontaktinformasjon

Unni Lill Borg

Rådgiver

Telefon:
51 50 80 45
E-post:
unni.lill.borg@stavanger.kommune.no