Vi har lagt til et innholdsfilter, som skal blokkere upassende sider innen kategorier som pornografi og vold. Det samme filteret blir også oppdatert med en liste nettsider vi får tilsendt fra Kripos med jevne mellomrom. Les mer om denne listen her.

Dette filteret følger elevbrukeren, uavhengig av om eleven er på skolen, hjemme, eller tilkoblet internett andre steder. Filteret vil også fungere dersom eleven er pålogget sin skolekonto fra Google via en privat PC.

 

Chromebooken er låst til elevbrukeren

Elevene får låne hver sin chromebook av skolen. Dette er en chromebook som er bedriftsregistrert til Stavanger kommune, og den kan derfor motta innstillinger og administreres fra sentralt hold.

Vi har valgt at elevene ikke skal kunne logge på chromebooken med en privat konto. De kan heller ikke bytte til en privat konto i nettleseren når de først er pålogget. Muligheten for å bruke såkalt inkognito/privat modus på nett er også slått av, slik at elevene ikke skal kunne omgås det innholdsfilteret vi har satt opp.

 

Tilpasset versjon av YouTube, sikkert søk o.l.

Selv om vi bruker Google i stavangerskolen, må ikke dette forveksles med private Google-kontoer. Våre elever får blant annet tilgang til en tilpasset versjon av YouTube, der de kun kan se alderstilpassede filmer, og ikke har mulighet til å laste opp egne videoer, legge igjen kommentarer, eller streame live. Vi har også valgt å sette på "Google sikkert søk", slik at blant annet seksuelt eksplisitte videoer og bilder blir filtrert bort fra søkeresultatene.

Sosiale medier

Elevene i stavangerskolen kan ikke logge inn i sosiale medier som Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, Messenger, Discord og Telegram på chromebooken. Dette er en begrensning både på skolen og hjemme.