PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byantikvaren i Stavanger
  4. Øvre Strandgate 60

Fredning av Øvre Strandgate 60

Kort fortalt

Øvre Strandgate 60 i Gamle Stavanger er et godt eksempel på at også hverdagsarkitektur fortjener fredningsstatus.

med himmel bak

Øvre Strandgate 60 ble fredet av Riksantikvaren 2. oktober 2018. Det er det første huset i Gamle Stavanger som har slik beskyttelse. Fredning betyr at huset ikke bare er et viktig kulturminne lokalt, men for hele landet, som en del av nasjonens felles hukommelse og historie.  

– Huset er en attraksjon, og det vil bare bli mer verdifullt med årene. Derfor er det betryggende at både eksteriøret og interiøret nå er sikret for fremtiden, sier byantikvar Hanne Windsholt.

Tidsvitne fra 1860-årene
Det spesielle med Øvre Strandgate 60 er at huset er så intakt, med alle sine originale vinduer, trapper, gruer, innvendige og utvendige dører og listverk. Til og med kjøkkeninnredningen i den ene etasjen er fra byggeåret.

bakgård og kjøkken

Bakgården til venstre og detalj fra kjøkkenet til høyre. 

«Øvre Strandgate 60 er et typisk hus for 1860-tallets Stavanger, og må sannsynligvis være det best bevarte i byen fra denne perioden. Hovedbygningen er stilmessig utformet i overgangen mellom empire- og sveitserstil. Bakgårdsbygningen og utearealene er mer eller mindre uendret siden 1860-årene. Mange av de originale bygningsdelene har overlevd i nesten 140 år, og det gjør huset til et enestående tidsvitne», skriver Riksantikvaren i begrunnelsen.

gatebilde

Huset er tilbakeført til sin opprinnelige farge. 

Gjennom en større rehabiliteringsprosess for 8-10 år siden ble huset satt i god stand og fikk tilbake sin opprinnelige fargebruk både innvendig og utvendig, og dessuten tapeter med mønstre fra slutten av 1800-tallet. Byantikvaren var sterkt involvert i denne rehabiliteringsjobben og har også, sammen med fylkeskommunen, gjort forberedelsene til den fredningssaken som nå er vedtatt.

Hus som forteller om vanlige folks liv
I Stavanger har vi ganske få fredede bygninger og anlegg sammenlignet med for eksempel Bergen eller Trondheim. Antagelig skyldes det at byen vår ikke har så mange flotte monumenter, eller veldig gamle hus, men mer «hverdagsarkitektur». I mange år var det helst de storslagne og spesielle bygningene som ble fredet. Nå er Riksantikvaren opptatt av å rette opp skjevheter i fredningslisten, ved å frede gode eksempler på bygninger som forteller om vanlige folks liv. Denslags har vi mer av i Stavanger!

Vi er også stolte over å ha landets eldste verneområde: Gamle Stavanger, der til sammen 33 hus ble vernet i 1956. Det var første gangen noen her i landet vernet et helt byområde.

Øvre Strandgate 60 er ett av de yngre husene i Gamle Stavanger, «bare» 140 år gammelt – men til gjengjeld er det det best bevarte av alle. Huset skiller seg litt ut blant de eldre og mindre nabohusene, men det er en vanlig bygningstype fra 1860-tallets Stavanger. Det er altså egentlig et «helt vanlig hus» som nå har blitt fredet. Huset har overlevd så lenge uten vesentlige endringer at det etterhvert har blitt en sjeldenhet.

Hulda og riksantikvaren
Huseier Hulda Drange får overrakt fredningsbeviset av Riksantikvar Jørn Holme. 

huset sammen med andre

Hva er forskjellen på vern og fredning?

Kulturminner kan få ulike former juridisk vern. Fredning skjer med hjemmel i kulturminneloven, mens vern er forankret i plan- og bygningsloven.

Fredning er strengere enn vern. Dersom en bolig er fredet, gjelder det som regel ikke bare eksteriøret, men også interiøret. Alle endringer skal godkjennes av Riksantikvaren.

 

Oversikt over fredede bygg i Stavanger

Stavanger domkirke
Bispekapellet
Kongsgård
Ledaal
Skagen18
Den gamle tollboden (på Strandkaien)
Den nye tollboden (på Skagenkaien)
Haugvaldstadminde (Haugvalstadminde 8)
Bækkelund (Stokkaveien 73)
Engelsminde (Engelsminnegata 22)
Valbergtårnet
Sølyst (lystgården)
Jelsagata 49
Holmeegenes (Eiganesveien 64)
Hindal gård (lystgården)
Domkirkeplassen 3
Villa Rød (Rogalandsgata 18)
Øvre Strandgate 60

Kontaktinformasjon

Hanne Windsholt anno 2023

Hanne Windsholt

byantikvar

Telefon:
51 50 75 69
E-post:
hanne.windsholt@stavanger.kommune.no