PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygg og anlegg
 4. Om kommunens bygge- og anleggsvirksomhet

Om kommunens bygge- og anleggsvirksomhet

Hvordan Stavanger kommune styrer bygge- og anleggsvirksomheten sin.

To menn i hjelp og arbeidstøy står i en dyp grøft og kutter gamle avløpsrør. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Politisk styring med bygge- og anleggsprosjektene

Kommunestyret, formannaskapet og utvalg for miljø og utbygging (UMU) vedtar hva som skal rehabiliteres og bygges. Utbyggingsavdelingen i kommunen utvikler og gjennomfører prosjektene.

Større bygge- og anleggsinvesteringer skal gjennom flere politiske behandlinger før byggearbeidene starter:

 • Beslutningspunkt 0: Kommunestyret bevilger midler i kommunens budsjett (Handlings- og økonomiplanen – HØP), først til kartlegging, og deretter fremleggelse av konseptforslag til politisk behandling.
 • Utbyggingsavdelingen utarbeider ett eller flere konseptforslag.
 • Beslutningspunkt 1: Formannskapet vedtar konsept.
 • Utbyggingsavdelingen arbeider fram et prosjektforslag, basert på vedtatt konsept.
 • Beslutningspunkt 2: Kommunestyret vedtar prosjektforslag og beviler midler i HØP.
 • Utbyggingsavdelingen utarbeider prosjekt med kostnadsoppstilling og entrepriseform. Oppdager administrasjonen at rammene i det vedtatte prosjektet ikke kan bli fulgt,, legges det fram en forprosjektrapport til utvalg for miljø og utbygging (UMU) og formannskapet.
 • Beslutningspunkt 3 eller 4: UMU vedtar kostnadsoppstilling for totalentreprise (3) eller delte entrepriser (4).
 • Prosjektet detaljprosjekteres og gjennmføres. Det er nå det graves og bygges.
 • Beslutningspunkt 5 er gjennomføringsfasen og overlevering av ferdig bygg/anlegg på byggeplassen. Dette håndteres av administrasjonen. Ingen politisk behandling.
 • Beslutningspunkt 6: Sluttregnskap for prosjektet legges fram for UMU.

Kommunen bruker i stor grad entreprenører i regionen når vi gjennomfører prosjektene.

Alle oppdrag som lyses ut i henhold til lov om offentlige anskaffelser, er tilgjengelige på www.mercell.com

Graveprosjekter kommunen gjennomfører selv

Kommunen gjennomfører med våre egne mannskaper og maskiner flere titalls mindre og mellomstore graveprosjekter hvert år.

Vi skifter blant annet ut gamle vann- og avløpsledninger, bygger turveier, forebygger lokale oversvømmelser og forbedrer forholdene for syklister og andre trafikanter. 

Utvalg for miljø og utbygging vedtar årsprogrammet for disse prosjektene.

Søk i bygge- og anleggsprosjekter

Samarbeid med andre etater

Andre aktører har også anleggsarbeid rundt om i Stavanger. Når det først graves i gatene, samarbeider kommunen med – og gjør anleggsarbeid for – andre etater. 

Når kommunen skal skifte ut deler av vann- og avløpsnettet, kan det også hende at vi legger fjernvarme eller kjølig for Lyse Neo.

Når Rogaland fylkeskommune lager bussvei eller Lyse skal utvide fjernvarmenettet, benytter kommunen gjerne muligheten til å fornye vann- og avløpsledninger samtidig.

Det kan føre til at hvert enkelt graveprosjekt varer noe lenger, men det gir til sammen mindre anleggsarbeid i gatene, færre ulemper for nabolag og trafikanter, og sparer kostnader for alle parter.