PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Atlanteren utbygging

Støyskjerming langs Hundvåg ring

Stavanger kommune skal etablere støyskjermer mot boliger langs Hundvåg ring.

Bildet viser hvor støyskjermene kommer

Om prosjektet

Prosjektet er et støyskjermingstiltak for naboer som har boliger som vender ut mot utbyggingsområdet, Atlanteren. Du kan lese mer om utbyggingen her. 

Konsekvenser for naboer

Prosjektet foregår langs vei, fortau, og hager til de involverte boligene. Vi oppfordrer alle til å følge skilting og kjøre forsiktig i området ved de tidspunktene det er synlig arbeid langs veien. 

Kontaktinformasjon

Thomas Walther

Nabokontakt

Mobil:
910 01 381
E-post:
thomas.walther@stavanger.kommune.no

Øyvind Granberg

Byggeleder

Mobil:
906 82 967
E-post:
og@consult1.no