PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Jåttåvågen sykehjem

Nytt sykehjem og bofellesskap i Jåttåvågen

Stavanger kommune bygger Jåttåvågen sykehjem og bofellesskap, med kort vei til gode kollektivtilbud og utsikt mot fjorden og Dalsnuten.

Et fire fem etasjers bygg i et parkområde

Om byggene og byggeprosjektet

For å møte behovet for nok sykehjemsplasser i framtiden, bygger Stavanger kommune nytt sykehjem for opp til 180 beboere, og omsorgsboliger for 16 beboere, i den nordre delen av Jåttåvågen. Dette området blir nå utviklet fra industriområde til et nytt område for boliger, næring og offentlige tilbud, – samme forvandling som søndre del av Jåttåvågen har gått gjennom.

Traséen for den kommende bussveien går gjennom området, og sykehjemtomten ligger rundt 500 meter fra Jåttåvågen togstasjon sørover og det som blir nærmeste bussvei-stopp nordover.

Fra Jåttåvågen sykehjem blir det god støyskjerming mot toglinjene og utsikt mot sørvest, mot Gandsfjorden og Dalsnuten.

Sykehjemsbygget blir på fire etasjer mot bofellesskapet, og ellers fem etasjer, mens bofellesskapet blir en toetasjers bygning. 

Felles funksjoner samles i første etasje i sykehjemmet. Der kan det også komme kafé for nærområdet og behandlingstilbud for mennesker som ikke bor på sykehjemmet. Et eget storkjøkken skal kunne betjene også andre enn sykehjemmet og boligene, men alle tjenestene i byggene er først og fremst for beboerne.

I sykehjem-etasjene over første blir det fire like avdelinger, hver med 45 beboere. Dette gjør det greit for ansatte å arbeide på de ulike avdelingene, etter behov. I tillegg får hver etasje gode fellesarealer, både for de som bor der og de som er på jobb.

Rundt byggene er det flere lune uterom, og hagen mot sør blir en lys og luftig del av det større parkområdet i Jåttåvågen.

Medvirkning

Høsten 2022 ble det arrangert workshop med representanter for demensområdet, Universitetet i Stavanger, Eldrerådet og virksomhetslederen ved et sykehjem i kommunen. Deltakerne drøftet temaene hjem, arbeidsplass, besøk og nabolag, og diskuterte hvordan disse kunne ses i sammenheng med et sykehjem.

Resultatene fra workshopen ble en del av grunnlaget for den videre utviklingen av prosjektet.

Veien fram mot nytt sykehjem i Jåttåvågen

 • Desember 2022: Bystyret vedtar i budsjettbehandlingen for 2026–2026 å vurdere å samlokalisere sykehjem og bofellesskap for eldre på en kommunalt tomt i Jåttåvågen. Tomten må omreguleres fra skoleformål. 
 • Mars 2023: Formannskapet vedtar konseptet for det nye sykehjemmet og omsorgsboligene, som kommunen har fått utarbeidet. Prosjekteringen kan starte.
 • Høsten 2024: Reguleringsplanen for sykehjemstomten behandles politisk første gang, og skal så ut på høring før andre gangs behandling.

Politisk behandling av byggeprosjektet.

 • Når forprosjektet er politisk vedtatt og sykehjemmet har fått finansiering i handlings- og økonomiplanen (budsjettet), går byggeprosjektet ut på anbud.
 • Når entreprenør er valgt, starter detaljprosjekteringen.
 • Byggearbeidene starter når detaljprosjekteringen er over. 

1. Kartlegging og utvikling

 • Desember 2022: Bystyret vedtar i budsjettbehandlingen for 2026–2026 å vurdere å samlokalisere sykehjem og bofellesskap for eldre på en kommunalt tomt i Jåttåvågen. Tomten må omreguleres fra skoleformål. 
 • Mars 2023: Formannskapet vedtar konseptet for det nye sykehjemmet og omsorgsboligene, som kommunen har fått utarbeidet. Prosjekteringen kan starte.
 • Høsten 2024: Reguleringsplanen for sykehjemstomten behandles politisk første gang, og skal så ut på høring før andre gangs behandling.

Politisk behandling av byggeprosjektet.

2. Prosjektering

 • Når forprosjektet er politisk vedtatt og sykehjemmet har fått finansiering i handlings- og økonomiplanen (budsjettet), går byggeprosjektet ut på anbud.
 • Når entreprenør er valgt, starter detaljprosjekteringen.

3. Bygging

 • Byggearbeidene starter når detaljprosjekteringen er over. 

 

Kontaktinformasjon

Ung kvinne med mørkt hår smiler og ser inn i kameraet.

Anja Førland

prosjektleder

Mobil:
928 43 588
E-post:
anja.forland@stavanger.kommune.no