PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Møllegata ved Kannik

Anelggsarbeid i Møllegata og Kannikgata

Kort fortalt

  • Det blir anleggsarbeid i Møllegata og Kannikgata fra sommeren 2023 til høsten 2024.
  • Stavanger kommune skal fornye vann- og avløpsledninger, samt opparbeide sykkelprioritert gate. Lyse Neo skal legge fjernvarme.
  • Info om arbeidet blir sendt fra kommunen til mobiltelefoner som er registrert på berørte adresser.
  • Det blir skiltet endringer for trafikken mens arbeidet pågår.
Et kart som viser at at det skal foregå anleggsarbeid i Møllegata.

Om anleggsarbeidet

Stavanger kommune skal fornye vann- og avløpsledninger i Møllegata og Kannikgata.
Møllegata skal opparbeides som sykkelprioritert gate med rødt dekke, men den vil også være åpen for biltrafikk. Fortau oppgraderes med nytt belegg og ny belysning. Vi merker opp gateparkeringen og vi planter bukser og trær. Kannikgata skal oppgraderes med ny asfalt og nye fortau.

Lyse Neo skal legge fjernvarme i Møllegata.

Vi utfører anleggsarbeidet i samarbeid med Lyse Neo. Prosjektet er en delstrekning i Lyse Neo sitt arbeid med å legge fjernvarme fra Paradis til Bjergsted, og kommunen sitt arbeid med å fornye gater og vann- og avløpsanlegg.

Konsekvenser for nabolaget

Alt anleggsarbeid fører med seg ulemper. Det kan være støv, støy, anleggstrafikk eller begrenset tilgjengelighet for beboere og deres gjester.

Viktig informasjon fra kommunen om anleggsarbeidet blir varslet om i sms-meldinger til mobiltelefoner som er registrert på adresser tett på anleggsområdet. Andre som ønsker å bli inkludert i slike varslinger, ta kontakt med prosjektleder.

Konsekvenser for trafikken

Anleggsarbeidet påvirker biltrafikken, syklister og gående. Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet.

Mer informasjon kommer når anleggsarbeidet nærmer seg.

Kontaktinformasjon

Asle Granberg

Byggeleder

Telefon:
906 03 470
E-post:
ag@novaform.no
Anna H. S. Hansen, prosjektleder i Stavanger kommune.

Anna Helene Symington Hansen

Prosjektleder

Mobil:
404 89 648
E-post:
anna.helene.symington.hansen@stavanger.kommune.no