PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Møllegata ved Kannik

Anleggsarbeid i Møllegata og Kannikgata

Kort fortalt

  • Stavanger kommune fornyer vann- og avløpsledninger, og opparbeider sykkelprioritert gate.
  • Lyse Neo legger i tillegg rør for fjernvarme i grunnen.
  • Stengte veier for alle trafikanter mens arbeidet pågår, gir skiltet omkjøring.
  • Informasjon om arbeidet blir sendt fra kommunen til mobiltelefoner som er registrert på berørte adresser.
Et kart som viser at at det skal foregå anleggsarbeid i Møllegata.

Om anleggsarbeidet

Møllegata graves opp for å kunne legge ned rør til fjernvarme, samtidig som vi bytter ut gamle vann- og avløpsledninger. Det er Lyse Neo som legger fjernvarme.

Prosjektet er en delstrekning i Lyse Neo sitt arbeid med å legge fjernvarme fra Paradis til Bjergsted, og kommunen sitt arbeid med å fornye gater og vann- og avløpsanlegg.

Møllegata får rød asfalt og blir sykkelpriotert, men vil også også åpen for biltrafikk etter at anleggsarbeidet er ferdig. Fortau oppgraderes med nytt belegg og ny belysning. Vi merker opp gateparkeringen og planter busker og trær.

Kannikgata oppgraderes med ny asfalt og nye fortau.

Konsekvenser for nabolaget

Anleggsarbeid i gatene fører ofte med seg ulemper, som støv, støy, anleggstrafikk og begrenset tilgjengelighet for beboere og deres gjester.

Kommunen gir viktig informasjon om anleggsarbeidet via sms-meldinger til mobiltelefoner som er registrert på berørte adresser nær anleggsområdet. Hvis du ikke har fått slike varsler for dette anleggsarbeidet, men ønsker å motta sms-informasjon, kontakt med prosjektlederen. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Konsekvenser for trafikken

Krysset Møllegata / Kannikgata og Møllegata fram til St. Svithuns gate er stentgt gjennom det meste av anleggsperioden. 

Undergangen ved Furras gate, som leder under Madlaveien mot Møllegata, er åpen for fortgjengere fram til trappene ved Skagen Trafikkskole i Kannik. Resten av undergangen i retning mot Møllegata er stengt. 

Kart som viser gang- og sykkelsti for myke trafikanter i Kannik.
Tips til sykkelruter for syklister og gående så lenge anleggsarbeidet pågår i Kannik.

Omkjøringsruter er skiltet. Kjør og sykle rolig, området har mange sidegater og kryss med skolebarn og sykkeltrafikk.

Kontaktinformasjon

Nabokontakt Ranveig

Ranveig Anett Bauge

Nabokontakt

Mobil:
456 17 667
E-post:
rab@novaform.no

Asle Granberg

Byggeleder

Telefon:
906 03 470
E-post:
ag@novaform.no
Anna H. S. Hansen, prosjektleder i Stavanger kommune.

Anna Helene Symington Hansen

Prosjektleder

Mobil:
404 89 648
E-post:
anna.helene.symington.hansen@stavanger.kommune.no