PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Ny legevakt Ullandhaug

Større legevakt i nytt helsebygg på Ullandhaug

Kort fortalt:

 • Nye Stavanger legevakt blir nærmeste nabo med det nye sykehus-området på Ullandhaug.
 • I bygget samles legevakten, ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold), smittevern- og vaksinasjonssenter og helsehuset.

 

Skisse som viser hovedinngangen til legevakten mellom de to ulike flyene som utgjør bygget.

Om nye Stavanger legevakt

Legevakten i Stavanger trenger større og bedre lokaler. På Ullandhaug vil legevakten få

 • bedre kapasitet for en kommune med mange flere innbyggere enn før
 • mindre ventetid og bedre ivaretakelse, fra du kommer som pasient til du forlater fra legevakten
 • bedre sikkerhet og smittevern for pasienter og personale
 • større fagmiljø og bedre arbeidsforhold for ansatte.

Flere helsetibud på samme sted

Fagmiljøene stykes blant annet ved at disse helsefunksjonene samles sammen med legevakten i nye helsebygget på Ullandhaug:

Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD)

Kommunen må ha et heldøgnstilbud til pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp og trenger behandling eller utredning, men som ikke trenger sykehusinnleggelse. ØDH på Ullandhaug får 16 slike plasser, der pasienter kan være i opptil tre døgn.

Helsehuset

Helsehuset støtter innbyggerne i å ta vare på sin egen helse, slik at de kan delta aktivt i samfunnet og bevare livskvaliteten gjennom hele livet. Helsehuset flytter fra dagens lokaler på Storhaug til Ullandhaug det nye bygget står klart.

Smittevern- og vaksinasjonskontor

Kommunens smittervern- og vaksinasjonskontor har ansvar for smittesporing, rådgivning og veiledning, og iverksetting av forebyggende tiltak. De trenger nye lokaler som er bedre tilpasset denne virksomheten.

Skisse som viser stort venterom med spredte sofabenker i et lyst lokale med stor takhøyde.

Beliggenhet og adkomst

Den nye legevakten har tomt i det sørvestre hjørnet av sykehusområdet på Ullandhaug, i skråningen ned mot Madlaveien mellom Hafrsfjord og Grannes.

Adkomsten blir god for både bilister, kollektivreisende og for dere som sykler eller går. Les mer om adkomst og parkering knyttet til det nye sykehusområdet.

Kart som viser legevakt-tomten

Arkitektonisk konsept

Legevaktbygget er i hovedtrekk oppdelt i to hovedelementer, en administrativ del og en operativ del. De er koblet sammen av et mellombygg med hovedinngang og stor ventesone for besøkende og pasienter.

Fløy A inneholder administrative funksjoner med kontor, legevaktsentral, møterom og merkantile funksjoner. Store glassarealer på fasaden gir godt dagslys og mye utsyn.

Fløy B huser alle funksjoner med pasientkontakt. Fløyen uttrykkes som en rektangulær boks som hviler over basen. Den får en tydeligere tyngde og robusthet, som kontrast til kontorbyggets modulbaserte og lettere fremtoning.

Skisse som viser de to fløyene og hele bygget

Klimavennlig bygg og byggeplass

Kommunen har  et mål om å få ned direkte utslipp fra klimagasser fra bygg og bygge- og anleggsplasser med 80 prosent innen 2030, fra 2015-nivå, og med 100 prosent innen 2040.

For nye Stavanger legevakt har vi satt disse målene:

 • Prosjektet lever opp til kravene i kommunens klima- og miljøplan.
 • Bygget skal miljøsertifiseres til BREEAM-nivået ”Very Good”.
 • Mål om energikarakter A, vi henter energien fra fornybare energikilder som bergvarme og solceller.
 • Målsetning om 30–40 prosent klimagassreduksjon i forhold til referansebygg, som følge av materialvalg og energibruken i anleggsperioden og driften av bygget.
 • Utbyggingsområdet tilpasses fremtidige klimautfordringer.
 • Bygget skal være tilrettelagt for senere demontering og ombruk av bygningskomponenter, så sant det er praktisk og økonomisk forsvarlig.
 • Prosjektet skal generere mindre enn 25 kg byggeavfall per kvadratmeter BRA, og oppnå en sorteringsgrad for avfall på minst 90 prosent.

Veien fram mot nye Stavanger legevakt

August 2021: Formannskapet vedtar at ny legevakt med ØHD, helsehus og smittevern- og vaksinasjonskontor
samlokaliseres nær nye SUS på Ullandhaug.

November 2022: Etter en mulighetsstudie vedtar formannsskapet at kommunen skal utarbeide et prosjektforslag for ny legevakt og de andre helsefunksjonene på en tomt like sørøst for SUS på Ullandhaug.

Desember 2023: Bystyret bevilger midlene til byggingen av det nye helsebygget.

 • Prosjektering og funksjonsbeskrivelse av prosjektet pågår gjennom fra 2023 og gjennom 2024.
 • Prosjektet går ut på offentlig anskaffelse i løpet av høsten 2024.
 • Byggeprosjektet går til politisk behandling før byggingen starter.

Politiske saker knyttet til nye Stavanger legevakt.

 • Bygging tar til når detaljregulering og byggeprosjektet er politisk vedtatt.

1. Kartlegging og utvikling

August 2021: Formannskapet vedtar at ny legevakt med ØHD, helsehus og smittevern- og vaksinasjonskontor
samlokaliseres nær nye SUS på Ullandhaug.

November 2022: Etter en mulighetsstudie vedtar formannsskapet at kommunen skal utarbeide et prosjektforslag for ny legevakt og de andre helsefunksjonene på en tomt like sørøst for SUS på Ullandhaug.

Desember 2023: Bystyret bevilger midlene til byggingen av det nye helsebygget.

2. Prosjektering

 • Prosjektering og funksjonsbeskrivelse av prosjektet pågår gjennom fra 2023 og gjennom 2024.
 • Prosjektet går ut på offentlig anskaffelse i løpet av høsten 2024.
 • Byggeprosjektet går til politisk behandling før byggingen starter.

Politiske saker knyttet til nye Stavanger legevakt.

3. Bygging

 • Bygging tar til når detaljregulering og byggeprosjektet er politisk vedtatt.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til Allend Bamerni. Ung, smilende mann med kort mørkt hår.

Allend Bamerni

prosjektleder

Telefon:
51 91 25 57
E-post:
allend.bamerni@stavanger.kommune.no