PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Her kommer nye Strømvig barnehage

Her kommer nye Strømvig barnehage

Når Strømvig barnehage står klar med plass til 60 barn, får flere familier på Storhaug barnehageplass i eget nærmiljø. Barnehagen vil holde til i midlertidige lokaler i Bekkefaret til nybygget står ferdig til nytt barnehageår høsten 2024.

Tegning av langhstrakt bygg i to etasjer.

Veien fram til ny barnehage

 • Storhaug er kommunedelen i Stavanger med lavest barnehagedekning. Kommunestyret har bevilget penger til en ny fire-avdelings barnehage.
 • Det er bestemt at barnehagen skal ligge i Paradisveien 96, en tomt kommunen allerede eier. Den ble regulert til barnehage allerede i 2006.
 • Oktober 2020: Utvalg for miljø og utbygging godkjenner byggeprogrammet for Strømvig barnehage.

Se politiske saker og vedtak om bygging av barnehagen (ennsyn.no)

 • 2021: Utbyggingsavdelingen i kommunen prosjekterte den nye barnehagen.
 • Januar 2022: Formannskapet godkjente forprosjektet.
 • Juni 2022: Formannskapet godkjente byggekostnadene på totalt 84,6 millioner kroner. Entreprenører ble valgt.

Se politiske saker og vedtak om bygging av barnehagen (ennsyn.no)

 • Høsten 2022: Tomten ble klargjort for bygging av barnehagen. Et eldre bygg, som Sivilforsvaret har brukt, ble revet.
 • Svært utfordrende grunnforhold på tomten gjør at byggeprosjektet vil vare til midten av 2024. 
 • Barnehagen har midlertidige lokaler i Bekketunet barnehage sine lokaler i Bekkefaret, til det nye bygget og uteområdet i Strømvig står ferdig.

1. Kartlegging og utvikling

 • Storhaug er kommunedelen i Stavanger med lavest barnehagedekning. Kommunestyret har bevilget penger til en ny fire-avdelings barnehage.
 • Det er bestemt at barnehagen skal ligge i Paradisveien 96, en tomt kommunen allerede eier. Den ble regulert til barnehage allerede i 2006.
 • Oktober 2020: Utvalg for miljø og utbygging godkjenner byggeprogrammet for Strømvig barnehage.

Se politiske saker og vedtak om bygging av barnehagen (ennsyn.no)

2. Prosjektering

 • 2021: Utbyggingsavdelingen i kommunen prosjekterte den nye barnehagen.
 • Januar 2022: Formannskapet godkjente forprosjektet.
 • Juni 2022: Formannskapet godkjente byggekostnadene på totalt 84,6 millioner kroner. Entreprenører ble valgt.

Se politiske saker og vedtak om bygging av barnehagen (ennsyn.no)

3. Bygging

 • Høsten 2022: Tomten ble klargjort for bygging av barnehagen. Et eldre bygg, som Sivilforsvaret har brukt, ble revet.
 • Svært utfordrende grunnforhold på tomten gjør at byggeprosjektet vil vare til midten av 2024. 
 • Barnehagen har midlertidige lokaler i Bekketunet barnehage sine lokaler i Bekkefaret, til det nye bygget og uteområdet i Strømvig står ferdig.

 

Om byggeprosjektet og bygget

Strømvig barnehage bygges mellom Paradisveien og Østre Ring, langs veien mot Strømvig kolonihage og friområdene som strekker seg videre til Godalen.

Den beste adkomsten med bil blir fra Østre Ring, der det blir god mulighet for av‐ og påstigning. Via gang- og sykkelstien ned fra Østre Ring blir det først inngang til én avdelingen og administrasjonen. 

Hovedinngangen til bygget og inngangen til tre av avdelingene blir fra Paradisveien. Der blir det parkering for funksjonshemmede og overbygd sykkelparkering.

Bygget plasseres altså tett på gang‐ og sykkelstien ned fra Østre Ring, og langt inn i skrenten. Det frigjør mest mulig plass til gode lekearealer ute, og de store bøketrærne på tomten blir bevart.

Denne rekken av trær blir sentrale i det frodige og grønne miljøet rundt barnehagen. Naturlige terrengformer og vegetasjon på stedet skal bli en del av uteområdene, så langt det er mulig.

Illustrasjon som viser tverrsnitt av trær og konstruksjoner å gå på ved trærne

Kart som viser utomhusplan for barnehagetomten.

 

Klima- og miljøkrav

Byggeprosjektet og barnehagebygget med uteområder følger strenge miljøkrav, og bidrar med det til å nå ambisiøse mål i kommunens klima- og miljøplan. Blant tiltakene er:

I bygget:

 • 80 prosent av byggets varmebehov skal dekkes av fornybare energikilder.
 • Solenergi skal vurderes i tillegg, men forholdene er ikke de aller beste for det.
 • Treverk, som er et fornybart materiale og demper lyd, skal brukes der det er mulig.
 • Betong som benyttes skal inneholde 30 prosent flyveaske, et finpartiklet avfallsstoff fra sementproduksjon. Det bidrar til å redusere utslipp av CO2.
 • Alt stål i armeringer er resirkulert, det samme er 60 prosent av strukturelt stål
 • Bygget kobles til planlagt fjernvarme-infrastruktur som er planlagt i Paradisveien.
 • Det blir godt tilrettelagt for å levere og hente barn med sykkel og sykkelhenger.
 • Den nye barnehagen gjør at flere på Storhaug får plass i sitt eget nærmiljø. Det reduserer biltrafikk i bydelen.

I byggefasen:

 • Byggeplassen skal være fossilfri. Oppvarming av brakkerigger og uttørking av nybygg skal skje uten bruk av diesel. Elektrisk tårnkran skal benyttes og mobilkraner skal gå på biodrivstoff.
 • Belysning på byggeplass skal være energieffektiv (LED) og styrt for å unngå belysning når det ikke pågår arbeid.
 • Brakkeriggen skal være isolert og ha system for senkning av temperatur om natten, i helger og i ferier.

Nabomeldinger

Nabomeldinger sendes på sms til interesserte og til mobilnummere fomidlet av beboere eller styret i sameiet på andre siden av Paradisveien. Informasjonen formidles også med oppslag ved inngangspartiene i sameiet.

Byggearbeider ved Godalen videregående skole

Fylkeskommunens arbeid med utvidelse av Godalen videregående skole pågår på nabotomten til Strømvig barnehage. Mer om dette på fylkeskommunens nettsider.

Kontaktinformasjon

Kommunikasjon med sameiet Paradisveien 91 går gjennom styret i sameiet.

Ansiktet til ung mann

Eirik Gard

prosjektleder

Mobil:
408 69 850
E-post:
eirik.gard@stavanger.kommune.no