PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Vi fornyer og rehabiliterer Tastaveden ungdomsskole

Vi fornyer og rehabiliterer Tastaveden ungdomsskole

Tastaveden ungdomsskole blir ny, med stort nybygg og rehabilitering av undervisningsfløyer. Også uteområdene blir nye.

Tegning av nyrehabilitert skole sett på avstand

Prosessen fram mot ferdig rehabilitert skole

 • I handlings- og økonomiplanen for 2016 – 2019 satte Stavanger bystyre av midler til oppgradering av Tastaveden skole, som er slitt og må tilpasses nye undervisningsformer.
 • Formannskapet vedtok i oktober 2017 rehabilitering av Tastaveden skole.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av Tastaveden skole.

 

 • Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) vedtok i august 2018 byggeprogrammet for rehabiliteringen av skolen.
 • Byggeprosjektet gikk ut som totalentreprise, og det skal være et pilotprosjekt for avfallsfri byggeplass.
 • Utvalg for miljø og utbygging (UMU, tidligere KMU) godkjente i mai 2020 kostnadene til prosjektet, og ble orientert om at SR-Entreprenør blir totalentreprenør.
 • UMU vedtok i desember 2020 forprosjektet, og byggingen kunne ta til.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av Tastaveden skole.

 • Byggeperioden er fra august 2021 til september 2023.
 • Eksisterende midtbygg rives og tre andre deler av skolebygget rehabiliteres og knyttes sammen med et nytt midtbygg.
 • Elevene har skolelokaler i de tidligere lokalene til Bergeland videregående skole i Tanke Svilands gate mens byggingen pågår.

1. Kartlegging og utvikling

 • I handlings- og økonomiplanen for 2016 – 2019 satte Stavanger bystyre av midler til oppgradering av Tastaveden skole, som er slitt og må tilpasses nye undervisningsformer.
 • Formannskapet vedtok i oktober 2017 rehabilitering av Tastaveden skole.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av Tastaveden skole.

 

2. Prosjektering

 • Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) vedtok i august 2018 byggeprogrammet for rehabiliteringen av skolen.
 • Byggeprosjektet gikk ut som totalentreprise, og det skal være et pilotprosjekt for avfallsfri byggeplass.
 • Utvalg for miljø og utbygging (UMU, tidligere KMU) godkjente i mai 2020 kostnadene til prosjektet, og ble orientert om at SR-Entreprenør blir totalentreprenør.
 • UMU vedtok i desember 2020 forprosjektet, og byggingen kunne ta til.

Politiske saker og vedtak om rehabiliteringen av Tastaveden skole.

3. Bygging

 • Byggeperioden er fra august 2021 til september 2023.
 • Eksisterende midtbygg rives og tre andre deler av skolebygget rehabiliteres og knyttes sammen med et nytt midtbygg.
 • Elevene har skolelokaler i de tidligere lokalene til Bergeland videregående skole i Tanke Svilands gate mens byggingen pågår.

 

Om byggeprosjektet

Gammelt bilde av skolen, i svart hvittTastaveden skole, med 12 klasser, har vært i drift fra 1960. Den var nedslitt, og trengte rehabilitering og oppgradering tilpasset nye undervisningsformer.

Gymsalen og midtbygget rives, mens to undervisningsdeler av skolebygget blir rehabilitert. Eksisterende Tastahallen blir elevenes nye gymsal.  

Klima- og miljøkrav

Det er knyttet strenge miljøkrav til både byggeprosjektet og de ferdige byggene. Det nye midtbygget får solceller på taket. De skal dekke minimum 10 prosent av energiforbruket.

Byggeprosjektet er pilotprosjekt for avfallsfri byggeplass. Målet er å redusere avfallsmengden fra nybygget med 75 prosent i forhold til
tradisjonelle byggeplasser.

Uteområdene

Skolen får nye uteområder med blant annet ulike aktivitetsområder, sitteplasser, grøntområder, stier, sykkelparkering, og felles dropsone med Byfjord skole for de som kommer med bil.  

kart som viser planen for uteområdene for skolen.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til hyggelig mann med kort mørkt hår og skjegg

John Egil Amundsen

prosjektleder

Telefon:
51 91 25 31
E-post:
john.egil.amundsen@stavanger.kommune.no