PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Utskifting av vann- og avløpsrør

Utskifting av vann- og avløpsrør på Mariero

Stavanger kommune (SK) jobber med å skifte ut cirka 400 meter vann- og avløpsrør i Marieroalleen og Storflåtveien på Mariero.

Et kart som viser hvor arbeidet skal foregå.

Dette anlegget er en videreførelse fra nylig oppgraderte anlegg som er lagt til Bruvikveien.

Flere gamle trær blir ivaretatt i anleggsområdet. SK har fått utarbeidet en tiltaksplan fra Aborist som er med i oppfølgingen av trær på en forsvarlig måte i anleggsperioden.

Lnett deltar i prosjektet med nye lavspent og høyspentkabler.

Det er lagt opp til oppstart av anleggsarbeidene februar/mars 2023. Ferdigstillelse er planlagt til mai 2024. 

VANNFORSYNING I ANLEGGSPERIODEN

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut får midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN

Under arbeidet kan anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger kan arbeider også pågå ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen må vi sprenge eller meisle. Dette gir ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Husstander får da midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten. Det vil i anleggsperioden bli installert to ladestasjoner for elbiler som administreres av Nordbø Maskin AS. Ladestasjoner er beregnet for beboere som ikke har tilgang til å lade på egen eiendom.

Brakker og utstyr blir lagret på fotballbanen ved Storflåttveien.

Takk for at dere er forsiktige når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

Kontaktinformasjon

Lars Kramper

byggeleder, Stavanger kommune

Mobil:
908 37 448
E-post:
lars.kramper@stavanger.kommune.no