PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Vestre Åmøy

Vestre Åmøy gang- og sykkelsti

Stavanger kommune skal bygge gang- og sykkelvei langs Vestre Åmøy. Gang- og sykkelstien får en bredde på tre meter med skulder på hver side. Det settes også opp ny belysning langs hele strekket.

Bildet viser plasseringen av gang- og sykkelstien på Vestre Åmøy

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal bygge gang- og sykkelvei langs Vestre Åmøy. Gang- og sykkelstien får en bredde på 3 meter med skulder på hver side. Det settes også opp ny belysning langs hele strekket.

Fremdrift

Byggeperioden starter opp høsten 2023, og er planlagt ferdig høsten 2024.

 

Kartutsnitt med markeringer Vestre Åmøy, gang og sykkelsti
Kartutsnitt med markeringer Vestre Åmøy, gang og sykkelsti

Vannforsyning i anleggsperioden

Dersom vannledning må kobles ut vil husstander få midlertidig vannforsyning i deler av anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med de det skal måtte gjelde for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Mye av arbeidet vil bli gjennomført på dagtid, men enkelte dager kan arbeidet strekke seg ut til ettermiddagen og kvelden. Bruk av anleggsmaskiner og lastebiler vil føre til støy og støv. Finner vi fjell under overflaten kan det bli nødvendig med sprenging og meisling, noe som vil føre ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Det vil legges til rette for parkering på ulike plasser etter hvor langt vi er i fremdriften og det vil på disse plassene legges til rette for lading av EL- bil fra byggestrømskap med ombordlader. Det vil informeres underveis hvor disse p-plassene etableres.

Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området. 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet.

Ber alle om å være flinke og kle både seg selv og barna deres i refleks slik at vi alle er godt synlige.

Kontaktinformasjon

Ove-Johnny Lode

Byggeleder

Telefon:
902 60 198
E-post:
ol@novaform.no

Mari Skogerbø

Prosjektleder

Telefon:
476 66 702
E-post:
mari.skogerbo@stavanger.kommune.no