Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. Rehabilitering av rådhuset

Rådhuset i Stavanger

Stavanger kommune bygger om rådhuset. Prosjektet byr på regionens første fossilfrie byggeplass.

Nye Stavanger rådhus

Prosessen fram mot totalrenoverert rådhus

 • Utbyggingsavdelingen prosekterer totalrenovering av rådhuset, og formannskapet vedtar byggeprogrammet i oktober 2019.
 • Politikerne vedtar senere at kunstverket Kunnskapens tre på fasaden av rådhuset skal skal etableres på ny på den totalrenoverte fasaden.
 • Når byggeprosjektet er i gang, viser det seg at lavblokken i rådhuset må rives. Tilstanden i konstruksjonen er til fare for bygningsarbeiderne.
 • Rivingen skjer våren 2022, og gjenoppbyggingen av rådhuset tar til sommeren 2022.
 • Nytt rådhus skal stå ferdig mot slutten av 2024.

1. Kartlegging og utvikling

2. Prosjektering

 • Utbyggingsavdelingen prosekterer totalrenovering av rådhuset, og formannskapet vedtar byggeprogrammet i oktober 2019.
 • Politikerne vedtar senere at kunstverket Kunnskapens tre på fasaden av rådhuset skal skal etableres på ny på den totalrenoverte fasaden.

3. Bygging

 • Når byggeprosjektet er i gang, viser det seg at lavblokken i rådhuset må rives. Tilstanden i konstruksjonen er til fare for bygningsarbeiderne.
 • Rivingen skjer våren 2022, og gjenoppbyggingen av rådhuset tar til sommeren 2022.
 • Nytt rådhus skal stå ferdig mot slutten av 2024.

Om byggeprosjektet

Type bygg Administrasjonsbygg og publikumsbygg
Type prosjekt Totalrenovering
Byggested Øvre Kleivegate 14
Bruttoareal: Ca. 5 700 m2
Kostnadsramme kr 292 mill.
Entrepriseform Delte entrepriser
Fullført Høst 2024
Prosjektleder Zakarias Chibssa

Stavanger kommune gjennomfører en total ombygging av Stavanger rådhus fra 1963. Bygget består av en lavblokk mot Lars Hertervigs gate og en høyere blokk i bakkant.

Planen var opprinnelig å bevare begge bygningskroppene, men de bærende betongkonstruksjonene i lavblokken viste seg å være så svake at lavblokken må rives før nytt bygg blir reist. Nybygget skal få innslag av massivtre.

Hovedinngangen til rådhuset og publikumsinngang til innbyggerservice og de fleste politiske møtene blir fra Lars Hertervigs gate.

Kunstverket Kunnskapens tre på rådhusets fasade vil bli etablert på nybyggets fasade, som blir gjenkjennelig, men også åpnere mot Lars Hertervigs gate og byens sentrum.

Klimavennlig bygg og bygging

Bygging og drift av det nye rådhuset skal bidra til at kommunen når ambisiøse klimamål. Bygget skal få passivhusstandard med energimerke A grønn, BREEAM-NOR sertifisering, vekt på universell utforming og Smartbygg-løsninger. Det blir solcelleanlegg både i fasader og på taket. 

Prosjektet gjennomføres med fossilfri byggeplass. Det betyr bruk av anleggsmaskiner, som skal skal benytte fossilfritt drivstoff, altså biodiesel. Arbeidsutstyr er elektrisk. Oppvarming av byggeplassen kommer fra eksisterende energisentral, som henter energi fra avløpsvann i nærheten.

Transport av masser, materiale, maskiner, personer til og fra byggeplassen, samt energibruk og utslipp knyttet til produksjon av materiale og andre aktiviteter utenfor selve byggeplassen, er ikke omfattet i fossilfri byggeplasskravet.

Trafikkinformasjon

Lars Hertervigs gate er stengt for trafikk med motorkjøretøy ved rådhuset fra mars 2022 til oktober 2024. Syklister og gående kan passere.

Adkomst til Herbarium, Stavanger svømmekall, kommunens administrasjon i Olav Kyrres gate 19, Posten, parkeringshusene Herbarium og P-Posten og andre virksomheter i nabolaget har omkjøring via Løkkeveien.

Karet over stngningsområdet i Lars Hertervigs gate

Kontaktinformasjon

zakarias chibbsa, prosjektleder

Zakarias Chibssa

prosjektleder, utbyggingsavdelingen

Mobil:
409 58 760
E-post:
zakarias.chibssa@stavanger.kommune.no