Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Kart og eiendomsinformasjon
 4. Kjøpe kartdata

Kjøpe kartdata

Kommunen selger kartdata til privatpersoner og firma. Dataene brukes til å lage forskjellige typer kart og 3D-modeller.

Eksempler på kartbaser

Kommunen har satt sammen noen kartbaser som inneholder digitale kartdata. Velg en eller flere kartbaser alt etter hva du skal bruke kartet til. Alle oppgitte priser på denne siden er uten merverdiavgift.

 • Ortofoto: flyfoto fra 1937, 1968, 1999, 2003 og 2006-2016
 • Høydekurver
 • Vann: kyst, innsjø, bekker m.m.
 • Samferdsel: veier, stier og jernbane
 • Bygg og anlegg: bygg, adresser, ledningsnett m.m.
 • Eiendomskart: eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer
 • Planbaser: kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan, kulturminner m.m.
 • Alle tema
 • Alle tema uten planbaser
 • Alle tema uten planbaser og eiendomskart
 • Laserdata (punktsky)
 • 3D-modell for Stavanger sentrum (max-format eller dwg-format.

Bestille kartbaser

Oversikt over tema og sosi-versjon i kartbaser, pdf.
Bestillingsskjema, word

Abonnere på kjøp av kartdata

Du kan abonnere på digitale kartdata. Da får du to leveranser i året.

3D-modell for Stavanger sentrum

3D-modellen inneholder i hovedsak data for terreng og bygg. Det kan forekomme feil på enkelte bygg. Modellen leveres fortrinnsvis i max-format, men du kan også få en modell i dwg-format som er mindre utarbeidet.

Modellen må ikke brukes til å utarbeide egne kommersielle produkter.

3D-modellen erstatter ikke de digitale kartdataene som bestilles gjennom startpakken.

Prisen er 2000 kroner for hele modellen. Eventuell bearbeiding koster 750 kroner per time. 

3D-modellen dekker det som er innenfor den røde grensen i kartet. 

 

Grense for 3D-kart
Grense for 3D-kart
Stavanger kommune

Meglermappper

Meglermapper kan bestilles gjennom Infoland.

Her kan både eiendomsmeglere og privatpersoner bestille de produktene som er nyttige og nødvendige i forbindelse med salg av eiendom.

Kommunen utfører oppdrag

Geodataavdelingen kan utføre ulike oppdrag som tilpasning av temakart, analyser og innmålinger. Timepris for vanlige oppdrag er 750 kroner, og 850 kroner hvis oppdraget inkluderer innmålinger. 

Skjema for å bestille oppdrag, word

Utskrift og kopi

A4, 30 kroner
A3, 40 kroner
A2, 50 kroner
A1, 60 kroner
A0, 100 kroner

Kontaktinformasjon

Arngrim Utskarpen

Kartsalg

Telefon:
51 50 78 74
E-post:
arngrim.utskarpen@stavanger.kommune.no

Roy Sjonfjell

Abonner på kartdata, bestille oppdrag

Telefon:
51 50 78 70
E-post:
roy.sjonfjell@stavanger.kommune.no