PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Seksjonering, deling og oppmåling
  4. Grensejustering

Grensejustering

Kort fortalt

Du kan søke om en grensejustering dersom du skal gjøre mindre endringer av grensen mellom to eiendommer. 

Det er arealet til den minste eiendommen som avgjør hvor stort areal som kan justeres.

Grensejustering

Du kan søke om en grensejustering dersom du skal gjøre mindre endringer av grensene mellom to eiendommer.

Hva avgjør om et areal kan justeres?

  • Arealet som overføres til en annen eiendom kan ikke overstige 5% av arealet til den minste eiendommen, og kan maksimalt være 500 m²
  • Grensejusteringen kan ikke medføre at verdien for noen av de involverte eiendommene økes eller reduseres med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G)
  • Arealene som omfattes av justeringen må ha samme reguleringsformål, f.eks boligformål. Grensejustering av areal mellom areal som har ulike reguleringsformål krever en tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Makebytte

  • Grensejustering kan også benyttes der man ønsker et makebytte der to eiendommer både mottar og avgir areal. 
  • Netto endring kan ikke overstige 5% av arealet til den minste eiendommen. En eiendom kan heller ikke avgi et bruttoareal som er større enn 20% av arealet før justeringen.

Skjøte/avtale

Det benyttes ikke skjøte ved grensejustering, men partene må underskrive en på avtale om grensejustering i forbindelse med at oppmålingsforretningen gjennomføres

Hvem kan søke om en grensejustering

Det er tinglyste eiere/fullmektig/advokat til de involverte eiendommene som må søke om grensejustering. 

Der eier er et firma, bes det om at signaturene bekreftes med en firmaattest.

Mer informasjon

Mer informasjon finner du på side 8 i denne veillederen: veileder-deling-av-eiendom.pdf (stavanger.kommune.no)

Rekvisisjonsskjema finner du her

Finn reguleringsplaner: arealplaner.no

Fullstendig oversikt over alle priser finner du i gebyrregulativet.

Ta kontakt med wenche.lerbakk.vold@stavanger.kommune.no dersom du har noen spørsmål.