PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Vann i Stavanger 2024-2035

Vann i Stavanger 2024-2035

Oppdatert: 08.12.2023 10.17.56

Bilde av Stokkavatnet med inntak for drikkevann i bakgrunnen

For å sikre innbyggerne rent vann og trygg håndtering av avløpsvannet – i dag og i framtiden – arbeider Stavanger kommune langsiktig etter flere planer.

Ny strategiplan Vann i Stavanger 2024-2035 - Strategiplan og temaplan Vann i Stavanger 2024-2035 - Temaplan vann og avløp er under utarbeidelse. Strategiplanen er tverrsektoriell og omhandler kommunens overordnede strategi for vannhåndtering. Temaplan vann og avløp er VARs oppfølging av strategiplanen, og strategiene i planen som angår sektoren. Oppfølging av strategiplanen som ikke inngår i temaplan for vann og avløp skal inngå i de aktuelle avdelingenes arbeid og relevante planer.  

Planene skal behandles politisk i Utvalg for klima og natur i desember 2023, før de legges ut på første gangs høring.  

Innhold Lukk