Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Fyrverkeri i Stavanger

Fyrverkeri i Stavanger

Kort fortalt

 • Velkommen til felles fyrverkeri ni steder nyttårsaften!
 • Det er forbudt å bruke fyrverkeri i tettbebyggelse, i småbåthavner og andre steder med brannfarlig materiale.
 • Forbudet gjelder også hele Stavanger sentrum.
 • Du må ikke bruke fyrverkeri i naturen når graset er tørt.
Rødt fyrverkeri på mørk himmel

Felles fyrverkeri ni steder 

Velkommen til felles fyrverkeri for store og små! Ved midnatt nyttårsaften skytes det opp fyrverkeri fra disse stedene:

 • Madlatua
 • Prixbanen på Hundvåg
 • Varden
 • Byhaugen
 • Vålandstårnet
 • Jåttåvågen
 • Vågen i Stavanger sentrum (fra lekter i fjorden)
 • Judaberg
 • Vikevåg (fra lekter i fjorden)

Profesjonelle pyroteknikere står for oppskytningen.

Det er ikke anledning til å skyte opp privat fyrverkeri disse stedene. Selve oppskytingsstedet blir sperret av med sperrebånd og vakter.

Med felles fyrverkeri har det blitt mindre oppskyting av privat fyrverkeri, og med det færre skader og branner etter uvettig bruk av fyrverkeri.

Vågen i Stavanger sentrum var nytt oppskytingssted for fellesoppskyting i fjor. Judaberg og Vikevåg er nye i år. Fra før har vi disse seks oppskytingsstedene i bydelene:

Kart over seks steder med felles fyrverkeri.
På disse seks stedene arrangerer kommunen felles fyrverkeri nyttårsaften.
Kart: Jorunn Byhre Imsland, Stavanger kommune

Forbud mot fyrverkeri i tettbebyggelse

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å tenne fyrverkeri i tettbebyggelse, det vil si i vanlige by- og boligområder.

Stavanger kommune understreker spesielt forbudet mot all bruk av fyrverkeri i hele trehusbyen. Det omfatter sentrum og bydeler nær sentrum, et område med i alt 8000 bygninger.

Kart som viser omfanget av trehusbyen.
I trehusbyen er det ekstra fare for brann ved bruk av fyrverkeri.
Kart: Jorunn Byhre Imsland, Stavanger kommune

Forbudt i tørr og brennbar natur

Forbudet mot å bruke fyrverkeri gjelder også i skog og mark, og i friområdene nær byen, dersom det er tørt i naturen. 

Forbud i andre brannfarlige omgivelser

Småbåthavnene er et eksempel på de brannfarlige omgivelsene forskriften nedenfor nevner.

Kunstgressbaner og idrettsflater med kunstdekke må heller ikke brukes som oppskytingsplass, fordi det gir brannskade på underlaget.

Når og hvor er det tillatt å bruke fyrverkeri?

Det er tillatt å skyte opp fyrverkeri nyttårsaften mellom klokka 18.00 og 02.00. Utenom disse tidene er det generelt forbudt uten egen tillatelse fra politiet. 

Innenfor det tillatte tidsrommet kan lovlig solgt fyrverkeri skytes opp etter bruksanvisningen på steder som ikke omfattes av forbudet. Den som bruker fyrverkeriet har uansett ansvar for å vurdere brannfaren og faren for brannskader.

Forskrift om bruk av fyrverkeri

Forskriften som regulerer bruk av fyrverkeri sier at

"Oppsetting og avfyring av fyrverkeri klasse II, III og IV, illuminasjon med fakler o.l. må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet."