PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Fyrverkeri

Fyrverkeri i Stavanger

Kort fortalt:

 • Det er oppskyting av felles fyrverkeri ni steder i Stavanger kommune nyttårsaften. Velkommen!
 • Det er forbudt å bruke fyrverkeri i tettbebyggelse, i småbåthavner og andre steder med brannfarlig materiale.
 • Forbudet gjelder også hele Stavanger sentrum og trehusbebyggelsen i byen.

Information in other languages

Rødt fyrverkeri på mørk himmel

Felles fyrverkeri ni steder

Velkommen til felles fyrverkeri for store og små! Ved midnatt, klokka 00.00 nyttårsaften skjer oppskytingen på ni ulike steder i kommunen:

 • Vågen i Stavanger sentrum
 • Judaberg
 • Vikevåg
 • Madlatua
 • Kiwi-banen på Hundvåg
 • Varden
 • Byhaugen
 • Vålandstårnet
 • Jåttåvågen

Oversikt over felles fyrverkeri i Stavanger nyttårsaften 2023.
Oversikt over felles fyrverkeri i Stavanger nyttårsaften 2023.

Oppskytingen i Vågen og ved Judaberg skjer fra lektere i fjorden, på grunn av brannsikkerheten. Også av hensyn til landbruk og husdyr.

Profesjonelle pyroteknikere står for oppskytningen. De sørger også for vakter.

Det er ikke anledning til å skyte opp privat fyrverkeri der folk samles. Selve oppskytningsstedet blir sperret av.

Spørsmål og svar:

Med felles fyrverkeri har det blitt mindre oppskyting av privat fyrverkeri, og med det færre skader og branner etter uvettig bruk av fyrverkeri. 

I Stavanger sentrum, fra Kalhammaeren i nord, Hillevåg i sør, Eiganes i vest og Storhaug i øst, er det forbudt å sende opp privat fyrverkeri. Felles fyrverkeri er derfor et tilbud til de som bor i forbudssonen og vil oppleve fyrverkeri på nyttårsaften. Felles fyrverkeri gjennomføres av profesjonelle pyroteknikere. De sørger også for vakter og sikkerheten rundt oppskytingen. 

Felles fyrverkeri er også mer forutsigbart for dyreeiere. Oppskytingen starter ved midnatt på nyttårsaften, klokka 00.00 og varer i 10 – 15 minutter og da kan dyreeiere sette inn tiltak for å berolige husdyrene sine.

Av hensyn til naboer og dyr har vi valgt å redusere effekten på felles fyrverkeriet noe i år. Det betyr at de høyeste smellene ikke vil oppleves like høyt som tidligere år.

– Mange kjæledyr er redde for høye lyder og man bør som eier prøve å berolige dyret best mulig. Det kan være lurt å ha kjæledyret en roligere plass, for eksempel i en kjeller. Kontakt gjerne en veterinær i forkant om man vet at kjæledyret takler fyrverkeri dårlig, sier Vegard Ankarstrand, naturforvalter i Stavanger kommune.

Felles fyrverkeri i Stavanger har ført til mindre oppskyting av privat fyrverkeri, og med det mer nattero og forutsigbarhet for både tamme og ville dyr på nyttårsaften. 

– Fyrverkeri skremmer dyrene, men gradvis opptrapping utover ettermiddagen og kvelden gjør for eksempel at de fleste fugler trekker til roligere områder før midnatt og mesteparten av fyrverkeriet blir avfyrt, forteller Ankarstrand.

– I områder med beitedyr bør man ikke sende opp fyrverkeri av hensyn beitedyrene. 

Stavanger kommune utredet i 2022 muligheten for å teste ut et mer støysvakt og miljøvennlig alternativ til tradisjonelt fyrverkeri. Men store kostnader og usikker miljøgevinst gjorde at et alternativ lys- og lydshow ble nedstemt. 

Andre norske byer har også vurdert alternativer til tradisjonelt fyrverkeri, men foreløpig er det ingen byer som har lys-, laser-, eller droneshow. 

 

Her er det forbudt med privat fyrverkeri 

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å tenne fyrverkeri i tettbebyggelse, det vil si vanlige by- og boligområder. I tillegg er det forbudt i disse områdene: 

 • Stavanger sentrum og trehusbyen – fra Kalhammaren i nord, Hillevåg i sør, Eiganes i vest og Storhaug i øst. 
 • Småbåthavner eller andre anlegg med stor brannfare 
 • I tørt gress og vegetasjon 

Kart over forbudssone for fyrverkeri

Her er det lovlig med privat fyrverkeri 

Privat, godkjent fyrverkeri kan tennes: 

 • på nyttårsaften, klokka 18.00 – 02.00 
 • av personer over 18 år 
 • utenfor forbudssonen i sentrum, med god avstand fra tettbebyggelse, småbåthavner og andre brannfarlige områder. 
 • på et underlag som er brannsikkert (asfalt, grus osv.) 
 • med god avstand fra beiteområder og dyr. 
 • hvis du drar tilbake dagen derpå og fjerner restene av fyrverkeriet 

Selv på steder det er tillatt å bruke fyrverkeri, er du som sender opp fyrverkeriet ansvarlig for bruken og konsekvensene. Hvis politiet fratar deg fyrverkeriet ditt for ulovlig bruk, får du det ikke tilbake igjen. 

Spørsmål og svar:

Nei, kun i forbudssoner, tettbebyggelse og småbåthavner. Stavanger kommune og politiet må forholde seg til nasjonale lover og bestemmelser.

Politiet kan ta ifra deg fyrverkeriet ditt om du bryter lovene for privat fyrverkeri. Fratatt fyrverkeri er konfiskert og det får du ikke tilbake. 

 

Meld fra om farlig bruk av fyrverkeri

Vil du melde fra om farlig bruk av fyrverkeri, kontakt politiet på telefon 02800.

Er det fare for brann, liv og helse, bruk nødnumrene:

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113