PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Fyrverkeri

Fyrverkeri i Stavanger

Kort fortalt:

 • Det blir oppskyting av felles fyrverkeri ni steder i Stavanger kommune nyttårsaften. Velkommen!
 • Det er forbudt å bruke fyrverkeri i tettbebyggelse, i småbåthavner og andre steder med brannfarlig materiale.
 • Forbudet gjelder også hele Stavanger sentrum og trehusbebyggelsen i byen.
 • Du må ikke bruke fyrverkeri i naturen når gresset er tørt.

Information in other languages

Rødt fyrverkeri på mørk himmel

Felles fyrverkeri ni steder

Velkommen til felles fyrverkeri for store og små! Ved midnatt nyttårsaften skjer oppskytingen på ni ulike steder i kommunen:

 • Vågen i Stavanger sentrum
 • Judaberg
 • Vikevåg
 • Madlatua
 • Kiwi-banen på Hundvåg
 • Varden
 • Byhaugen
 • Vålandstårnet
 • Jåttåvågen

Oversikt over felles fyrverkeri i Stavanger nyttårsaften 2022.
Oversikt over felles fyrverkeri i Stavanger nyttårsaften 2022.

Oppskytingen i Vågen og ved Judaberg skjer fra lektere i fjorden, på grunn av brannsikkerheten. Også av hensyn til landbruk og husdyr.

Tidligere år har oppskytingen i Vikevåg vært fra en lekter, men i år blir det fra land, 600 meter sør for båthavna i Vikevåg.

Kart over fyrverkeriet i Vikevåg i 2022
Kart over fyrverkeriet i Vikevåg i nyttårsaften 2022. Oppskytingsstedet er merket rødt.

Profesjonelle pyroteknikere står for oppskytningen. De sørger også for vakter.

Det er ikke anledning til å skyte opp privat fyrverkeri der folk samles. Selve oppskytningsstedet blir sperret av.

Med felles fyrverkeri har det blitt mindre oppskyting av privat fyrverkeri, og med det færre skader og branner etter uvettig bruk av fyrverkeri.

Forbud mot fyrverkeri i tettbebyggelse

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å tenne fyrverkeri i tettbebyggelse, det vil si vanlige by-og boligområder.

Et særskilt forbud gjelder trehusbyen i Stavanger, et område som omfatter 8000 trehus mellom Kalhammaeren i nord, Hillevåg i sør, Eiganes i vest og Storhaug i øst.

Kart over forbudssone for fyrverkeri

I forbudssonen ligger Stavanger sentrum, hele den bebygde delen av Storhaug, Våland, Hillevåg til Sandvikveien og øst for Svend Foyns gate, deler av Bekkefaret, Mosvatnet, Eiganes til E39, Veste platå og Misjonsmarka til Lyngveien på Byhaugen, Kalhammeren til Stemmen og Grasholmen.

Fyrverkeri skal heller ikke brukes ved småbåthavner eller  ved andre anlegg med stor brannfare.

Privat oppskyting av fyrverkeri

Privat, godkjent fyrverkeri kan avfyres av personer over 18 år på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00.

Fyrverkeriet skal ikke brukes i naturen når det er tørt i vegetasjonen. Heller ikke der det er forbudt å bruke fyrverkeri, som nevnt ovenfor.

Unngå også å skyte opp fyrverkeri nær dyr på beite. I bynære områder gjelder det for eksempel markene rundt Jernaldergården på Ullandhaug, der sauer går ute også om vinteren.

Dagen etter oppskyting, dra tilbake til oppskytingsstedet og fjern rester av fyrverkeri.

Selv på steder det er tillatt å bruke fyrverkeri, er du som sender opp fyrverkeriet ansvarlig for bruken og konsekvensene.

Meld fra om farlig bruk av fyrverkeri

Vil du melde fra om farlig bruk av fyrverkeri, kontakt politiet på telefon 02800.

Er det fare for brann, liv og helse, bruk nødnumrene:

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

Alternativ til fyrverkeri

Stavanger kommune utredet i 2022 muligheten for å teste ut et mer støysvakt og miljøvennlig alternativer til tradisjonelt fyrverkeri. Utvalg for miljø og utbygging vedtok å ikke prøve ut et alternativt lys- og lydshow. Årsaken var store kostnader og usikker miljøgevinst.