Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Fyrverkeri i Stavanger

Fyrverkeri i Stavanger

Kort fortalt

 • Fellesfyrverkeriet vil bli gjennomført sju steder i kommunen nyttårsaften 2022.
 • Fra i år blir det også oppskyting for Rennesøy og Finnøy.
 • På Vålandshaugen blir fyrverkeriet erstattet av et mer støysvakt og mer miljøvennlig lyd- og lysshow.
 • Det er totalforbud mot all bruk av fyrverkeri i hele trehusbyen (se kart nedenfor).
 • Det er også forbudt å bruke fyrverkeri i tettbebyggelse, i småbåthavner og andre steder med brannfarlig materiale.
 • Du må ikke bruke fyrverkeri i naturen når gresset er tørt.
Rødt fyrverkeri på mørk himmel

Felles fyrverkeri sju steder

Det vil bli skutt opp fyrverkeri fra disse stedene:

 • Vågen i Stavanger sentrum (Fra en lekter)
 • Madlatuå
 • Kiwibanen på Hundvåg
 • Varden
 • Byhaugen
 • Jåttåvågen
 • Rennesøy/Finnøy (Sted ennå ikke bestemt)

Lysshow på Vålandshøyden

Utvalg for miljø og utbygging har vedtatt at et mer støysvakt og mer miljøvennlig lyd- og lysshow skal erstatte det tradisjonelle fyrverkeriet på ved Vålandstårnet dette året. 

Løsningen er et prøveprosjekt. Her er den politiske saken og vedtaket.

Forbud mot fyrverkeri i tettbebyggelse

Det er i ikke tillatt å tenne fyrverkeri i tettbebyggelse, det vil si i vanlige by- og boligområder.

Det er viktig at folk ikke skyter opp privat fyrverkeri tettbebyggelse, i tørr natur, fra kunstgressbaner, i småbåthavner og andre brannfarlige steder og der oppskyting av raketter er forbudt. 

Stavanger kommune understreker spesielt forbudet mot all bruk av fyrverkeri i hele trehusbyen. Det omfatter sentrum og bydeler nær sentrum, et område med i alt 8000 bygninger.

Kart som viser omfanget av trehusbyen.
I trehusbyen er det ekstra fare for brann ved bruk av fyrverkeri.
Kart: Jorunn Byhre Imsland, Stavanger kommune

Forbudt i tørr og brennbar natur

Forbudet mot å bruke fyrverkeri gjelder også i skog og mark, og i friområdene nær byen, dersom det er tørt i naturen. 

Forbud i andre brannfarlige omgivelser

Småbåthavnene er et eksempel på brannfarlige omgivelser går under generelle forbudsområder.

Kunstgressbaner og idrettsflater med kunstdekke må heller ikke brukes som oppskytingsplass, fordi det gir brannskade på underlaget.

Når og hvor er det tillatt å bruke fyrverkeri?

Det er tillatt å skyte opp fyrverkeri nyttårsaften mellom klokka 18.00 og 02.00. Utenom disse tidene er det generelt forbudt uten egen tillatelse fra politiet. 

Innenfor det tillatte tidsrommet kan lovlig solgt fyrverkeri skytes opp etter bruksanvisningen på steder som ikke omfattes av forbudet. Den som bruker fyrverkeriet har uansett ansvar for å vurdere brannfaren og faren for brannskader.

Forskrift om bruk av fyrverkeri

Forskriften som regulerer bruk av fyrverkeri sier:

"Oppsetting og avfyring av fyrverkeri klasse II, III og IV, illuminasjon med fakler o.l. må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet."

«Den som bruker fyrverkeriet har uansett ansvar for å vurdere brannfaren og faren for brannskader.»