PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Bofellesskap for eldre

Bofellesskap for eldre

Kort fortalt

 • Bofellesskap er et tilbud til personer som trenger bolig med heldøgns tilsyn.
 • Du må være over 65 år for å få plass i bofellesskap for eldre.
 • Du må ha en demensdiagnose for å få plass i bofellesskap for personer med demens.
 • Du kan søke om plass ved å bruke søknadsskjema som du finner lenger ned på siden, eller du kan kontakte ditt lokale helse- og sosialkontor

Hva er bofellesskap for eldre og for personer med demens?

Bofellesskap for eldre og bofelleskap for personer med demens er et tilbud til mennesker med behov for bolig med heldøgns tilsyn.

Stavanger kommune har fem bofellesskap for eldre:

 • Bergåstjern omsorgsboliger
 • Boganes bokollektiv
 • Myrveien bofellesskap
 • Ramsvigtunet bofelleskap
 • Trekanten bofellesskap

Tre av disse er forbeholdt personer med demensdiagnose.

Alle bofellesskapene har bemanning hele døgnet.

Hvem kan få plass i bofellesskap for eldre?

Behovet for tilsyn og hjelp må være så omfattende at det er behov for heldøgnstilbud som ikke kan dekkes av hjemmebaserte tjenester. Søker må ikke ha behov for omfattende medisinsk behandling og/ eller sykepleie.

 • Søker er over 65 år.
 • Søker har behov for omfattende hjelp til dagliglivets aktiviteter.
 • Søker har behov for tilrettelagt bolig og hjelpemidler.
 • Søker har behov for heldøgnstilsyn, men har ikke behov for langtidsplass i sykehjem.
 • Søker har behov for trygghet og muligheter for sosialt samvær med andre.
 • Søker skal ikke ha en demensdiagnose.

Andre aktuelle hjelpetiltak skal være vurdert før plass i bofellesskap innvilges, som for eksempel:

 • Tilpasning av bolig, eventuelt skal alternativt botilbud være vurdert i henhold til søkerens fysiske, psykiske og sosiale situasjon
 • Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp
 • Kartlegging av fysisk og mentalt funksjonsnivå
 • Familiesituasjon og nettverk skal være kartlagt
 • Sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter
 • Trygghetsskapende tiltak, for eksempel trygghetsalarm

Hvem kan få plass i bofellesskap for mennesker med demens

Behovet for tilsyn og hjelp må være så omfattende at det er behov for heldøgnstilbud. Søker må ikke ha behov for omfattende medisinsk behandling og/eller sykepleie.

Søker må ha demensdiagnose fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Det må foreligge en oppdatert utredning.

 • Søkers behov for miljøterapeutisk tilrettelegging må være større enn behovet for pleie.
 • Søker har behov for forutsigbarhet og stabilitet i hverdagen i tilrettelagt miljø.
 • Søker har behov for trygghet og sosialt samvær.
 • Søker må være fysisk i stand til å forflytte seg ved egen hjelp, eventuelt med hjelpemiddel.
 • Søker bør kunne ha utbytte av og kunne delta i ulike aktiviteter i miljøet.

Andre aktuelle hjelpetiltak skal være vurdert før tjenesten bofellesskap for demente innvilges, for eksempel:

 • Tilpasning av bolig, eventuelt skal alternativt botilbud være vurdert i henhold til søkerens fysiske, psykiske og sosiale situasjon
 • Tilrettelegging av hjelp i hjemmet, for eksempel hjemmesykepleie og/eller hjemmehjelp
 • Korttidsopphold i sykehjem for vurdering av funksjonsnivå
 • Sosiale støttetiltak, for eksempel dagsenter
 • Trygghetsskapende tiltak

Hva koster det å bo i bofellesskap for eldre?

Du må betale husleie. Du dekker også andre utgifter som om du bor i egen bolig.

Slik søker du om plass i bofellesskap for eldre

For å få plass i bofellesskap for eldre eller i bofellesskap for personer med demens må du søke om helse- og omsorgstjenester. Søknaden sender du til ditt lokale helse- og sosialkontor. Last ned søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. 

Hvis du trenger hjelp til å søke på tjenesten, kan du ta kontakt med ditt lokale helse- og sosialkontor.

Helse- og sosialkontoret vil sammen med deg vurdere situasjonen din.