PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Alders- og sykehjem
  4. Øyane sykehjem

Øyane sykehjem

Nøkkelinfo

14
8
8
42

Om Øyane sykehjem

Øyane sykehjem ligger i Hundvåg bydel. Sykehjemmet eies og drives av en privat stiftelse utgått av de lokale husmorlagene.
Hjemmet åpnet i 1980, og var i perioden 1999-2003 gjennom en omfattende rehabilitering og utbygging.

Sykehjemmet gir heldøgns behandling, pleie og omsorg for eldre bosatt i Stavanger kommune. 
Dagsenteret gir tilbud om dagopphold til bydelens hjemmeboende eldre. Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at brukeren kan klare deg lengst mulig i egen bolig.

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)